Elverum folkehøgskole har et stort utvalg valgfag

Valgfagene lar deg dyrke dine interesser – eller du kan prøve noe helt nytt.

Du vel­ger valgfag for ett semes­ter av gan­gen, og får på den måten prøvd flere fag. Du må ha mini­mum 55 timer per semes­ter. Det er ingen øvre grense, så lenge du har tid på timeplanen din. Valg­fa­gene kom­mer i til­legg til linje­ti­mer og fel­les­fag­ti­mer hver uke.

Hvert valgfag har en pris som dekker materiell og det du trenger i timene. Skolepengene dekker 2042 kr for valgfag pr. semester, men hvis du velger fag som til sammen overstiger dene summen må du betale et tillegg.

Valg­fags­til­bu­det vil variere noe fra år til år.