Elverum folkehøgskole har et stort utvalg valgfag

Valgfagene lar deg dyrke dine interesser – eller du kan prøve noe helt nytt.

Du vel­ger valgfag for ett semes­ter av gan­gen, og får på den måten prøvd flere fag. Du må ha mini­mum 55 timer per semes­ter. Det er ingen øvre grense, så lenge du har tid på timeplanen din. Valg­fa­gene kom­mer i til­legg til linje­ti­mer og fel­les­fag­ti­mer hver uke.

Merk: Valg­fags­til­bu­det kan variere noe med bak­grunn i lærer­kref­ter og etter­spør­sel. Der­med kan det både bli noen flere, eller noen færre fag enn på denne lis­ten.