Søknad og søkeprosess

Hvordan foregår søkeprosessen på Elverum folkehøgskole?

Send oss din søknad

Du kan begynne å søke om skoleplass fra 1. oktober før det aktuelle skoleåret. Dette er likt for alle folkehøgskoler.

Det er ingen søknadsfrist, men det er lurt å søke tidlig da det kan være flere søkere på en linje enn vi har plass til. Komplette søknader med vedlegg og attester blir vurdert først. Ved store kjønnsmessige skjevheter på de ulike linjene vil søkerens kjønn kunne bli brukt som et kriterium. Vi har 18 års aldersgrense.

Opptaket starter – tilbud sendes ut

Den 1. februar begynner vi å sende ut tilbud om skoleplass så langt det er ledig. Tilbud blir sendt på mail og sms. Dette er også en felles dato for alle folkehøgskoler.

Svar på tilbud om skoleplass

Vi trenger et svar fra deg, og håper selvsagt at du takker ja til skoleplassen. Du kan bekrefte dette på mail eller sms.

Bekreftet skoleplass

Hvis du har fått tilbud om skoleplass, og har takket ja til dette og betalt innmeldingsavgift, er du sikret skoleplass.

Innmeldingsavgiften er en engangssum – et depositum på kr 2250,-.

Ung kvinne smiler

Takk for et uforglemmelig år!

Frida Sannes, Elevrådsleder 2019/2020
Gruppe mennesker prater utendørs

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe knyttet til en av linjene våre, må du gjerne ta kontakt med linjelæreren.