Studieturer

Vi reiser på studietur for å fordype oss i fagene – i nye omgivelser. Reisemålene er nøye utvalgt for å gi full faglig uttelling. På studietur får du gode opplevelser og nye impulser som gir varige minner og styrker samholdet.

Grønne studieturer

Vi jobber kontinuerlig for å gjøre studieturene våre grønnere og mer bærekraftige. Vi reiser i Norge og Europa, og du blir med til alt fra verdenskjente storbyer til små, skjulte perler. Afrika-linja reiser som eneste linje utenfor Europa – naturlig nok.

Kilde: Framtiden.no > https://www.framtiden.no/gronne-tips/reise-og-transport/klimagassutslippet-fra-ulike-reisemater

Vi tror på viktigheten av å redusere den enkeltes forbruk og avtrykk, og du blir med på å tenke og handle bærekraftig på studieturene.

Vi reiser med skolens minibusser og kollektiv transport så langt det lar seg gjøre – og vi strekker oss langt for at det skal være mulig. Vi velger å se mulighetene i den ekstra tiden vi får sammen underveis.

Du slipper lange sikkerhetskontroller og du har utsikt hele veien. Med mobildekning kan du gjøre research og forberede deg på tur, eller slappe av med musikk og serier.

Lærerikt, sosialt og opplevelsesrikt

På studietur er det et faglig program hver dag. Du vil få være med å planlegge opplegget, og det settes av tid til å ta seg frem, løse oppgaver, utforske reisemålet, handle, lage mat, besøke attraksjoner og delta på aktiviteter i ulike grupper underveis.

Vi reiser sammen på linja, og noen ganger reiser flere linjer sammen.

Turene gir felles opplevelser, minner og erfaringer som du får kjenne på kroppen. Da «varer de lenger»!

Personlig utvikling – faglig og sosialt

Kompetansen du bygger på studietur inkluderer samhandling, kommunikasjon, egenutvikling, selvinnsikt, faglig utvikling og relasjonsbygging.

Læringsutbyttet vil blant annet dreie seg om å mestre kulturmangfold, forstå ulike behov i en gruppe, bygge fellesskap, vise respekt, bruke egne erfaringer, se nye løsninger og ta beslutninger.