Studieturer

Studieturene er nøye utvalgt for at du skal få de beste opplevelsene, uansett hvilken linje du velger.

Sosialt, opplevelsesrikt og lærerikt

På studietur er det et faglig program hver dag. Du vil få være med å planlegge opplegget, og det settes av tid til å ta seg frem, løse oppgaver, utforske reisemålet, handle, lage mat, besøke attraksjoner og delta på aktiviteter i ulike grupper underveis.

Vi reiser sammen på linja, og noen ganger reiser flere linjer sammen. I tillegg har vi en fellestur til Jotunheimen i starten av skoleåret for å bli bedre kjent.

Foto: Eivind Høimyr @fotolarer

Turene gir felles opplevelser, minner og erfaringer som du får kjenne på kroppen. Da «varer de lenger»!

Personlig utvikling – faglig og sosialt

Kompetansen du bygger på studietur inkluderer samhandling, kommunikasjon, egenutvikling, selvinnsikt, faglig utvikling og relasjonsbygging.

Læringsutbyttet vil blant annet dreie seg om å mestre kulturmangfold, forstå ulike behov i en gruppe, bygge fellesskap, vise respekt, bruke egne erfaringer, se nye løsninger og ta beslutninger.

Grønne studieturer

Vi jobber kontinuerlig for å gjøre studieturene våre grønnere og mer bærekraftige.

Vi tror på viktigheten av å redusere den enkeltes forbruk og avtrykk, og du blir med på å tenke og handle bærekraftig på studieturene.