Elverum folkehøgskole fokuserer på klima med egen klimaavtale

Forpliktende klimaavtale for Elverum folkehøgskole.

Avtalen er arbeidet fram mellom skolens aksjonsforskere, elever og ansatte. Revidert utgave av klimaplan av 2017.

Vi er miljøfyrtårn!

Drift

 • Senke innetemperaturen i fellesrom med to grader
 • Utbedre kildesortering og håndtering av avfall
 • Sørge for god merking av avfallshåndtering, kildesortering på internat og i fellesrom, plast, papir, rest og bioavfall
 • Det skal i tillegg være oppsamlingsplass for papp, plast bioavfall, rest, batterier, farlig avfall, glass og metall
 • Utvide komposteringsanlegget
 • Utvide «sykkel og sparkpark» for bruk av elever, ansatte og kursdeltagere
 • Utskifting av lyspærer til led, etterisolering av dørpartier, dørpumper
 • Fortsette etterisolering av bygg
 • Ikke bruk av kunstgjødsel på skolens område, men kompost fra eget anlegg
 • Produksjon av egen strøm gjennom solcelleanlegg til bruk i eget drivhus
 • Redusere bruk av tørketromler – øke bruken av tørkerom
 • Redusere vannforbruk, kaldt og varmt

Kjøkken

 • Øke bruken av lokal og kortreist mat
 • Mindre bruk av kjøtt
 • Fire måltider i uka skal være ren vegetar
 • Minst en av frokostene skal være havregrøt m/bær og yoghurt
 • Redusere bruk av plast ved emballering
 • Kun bruk av papp og engangsbestikk ved Aktiv for andre, foreldrefest, avslutningsfest og eventuelle sommerkurs med mange deltagere
 • Det kjøpes inn tallerkensett for bruk på turer for elever og til nistepakkesmøring
 • Redusere kasting av mat
 • Øke bruk av Fairtradeprodukter
 • Bare servere syltetøy av bær og frukt plukket av elever og ansatte
 • Mulighet for å være fleksitarianer (vegetarianer mandag-torsdag)
 • Produksjon av eget svin, sau og geitekjøtt
 • Produksjon av honning
 • Ta vare på artsmangfoldet på skolens tomt (spesielt bekkedalen)
 • Dyrke egne tomater, poteter og urter
 • Plante flere frukttrær og bærbusker
 • Internkontroll på kjøp av økologisk og kortreist mat

Undervisning

 • Selvberging valgfag
 • Selvberging fellesfag
 • Aksjonsforskning valgfag
 • Redesign valgfag
 • Arrangere kvelder for bytting og reparering av tøy
 • Fortsette reduksjon av flyreiser
 • Ved reising, kjøpe inn mat og tilberede mat selv, velge økologisk mat
 • Alle linjene reduserer bruk av fossilt drivstoff, redusere minibussbruk
 • Snowboard, Backpacker og Friluftsliv bruke egen park noe
 • Informere om kollektivt reisetilbud
 • Tilbud om leie av personlig friluftslivutstyr
 • Ta del i sentrale avtaler om klimautslipp i folkehøgskolen – årlig klimarapport, årlig klimaplan og selvevalueringsrapport med bærekraft som tema
 • Inkludere FN s bærekraftmål i undervisningen
 • Bærekraft som en del av danningshåndboka
 • Mer bruk av nærmiljøet
 • Kjøpe inn brukte gensere til bruk som skolegensere
 • Mer undervisningstid til miljøfag
 • Måle skolens klimaavtrykk sammen med elevene
 • Formidle og utvikle bærekraftige holdninger
 • Være en aktiv pådriver i nærmiljøet for en mer bærekraftig utvikling