Elverum folkehøgskole fokuserer på klima med egen klimaavtale

Forpliktende klimaavtale for Elverum folkehøgskole.

Avtalen er arbeidet fram mellom skolens aksjonsforskere, elever og ansatte. Revidert utgave av klimaplan av 2017.

Drift

 • Senke innetemperaturen i fellesrom med to grader
 • Utbedre kildesortering og håndtering av avfall
 • Sørge for god merking av avfallshåndtering, kildesortering på internat og i fellesrom, plast, papir, rest og bioavfall
 • Det skal i tillegg være oppsamlingsplass for papp, plast bioavfall, rest, batterier, farlig avfall, glass og metall
 • Utvide komposteringsanlegget
 • Utvide «sykkel og sparkpark» for bruk av elever, ansatte og kursdeltagere
 • Utskifting av lyspærer til led, etterisolering av dørpartier, dørpumper
 • Fortsette etterisolering av bygg
 • Ikke bruk av kunstgjødsel på skolens område, men kompost fra eget anlegg
 • Produksjon av egen strøm gjennom solcelleanlegg til bruk i eget drivhus
 • Redusere bruk av tørketromler – øke bruken av tørkerom
 • Redusere vannforbruk, kaldt og varmt

Kjøkken

 • Øke bruken av lokal og kortreist mat
 • Mindre bruk av kjøtt
 • Fire måltider i uka skal være ren vegetar
 • Minst en av frokostene skal være havregrøt m/bær og yoghurt
 • Redusere bruk av plast ved emballering
 • Kun bruk av papp og engangsbestikk ved Aktiv for andre, foreldrefest, avslutningsfest og eventuelle sommerkurs med mange deltagere
 • Det kjøpes inn tallerkensett for bruk på turer for elever og til nistepakkesmøring
 • Redusere kasting av mat
 • Øke bruk av Fairtradeprodukter
 • Bare servere syltetøy av bær og frukt plukket av elever og ansatte
 • Mulighet for å være fleksitarianer (vegetarianer mandag-torsdag)
 • Produksjon av eget svin, sau og geitekjøtt
 • Produksjon av honning
 • Ta vare på artsmangfoldet på skolens tomt (spesielt bekkedalen)
 • Dyrke egne tomater, poteter og urter
 • Plante flere frukttrær og bærbusker
 • Internkontroll på kjøp av økologisk og kortreist mat

Undervisning

 • Selvberging valgfag
 • Selvberging fellesfag
 • Aksjonsforskning valgfag
 • Redesign valgfag
 • Arrangere kvelder for bytting og reparering av tøy
 • Fortsette reduksjon av flyreiser
 • Ved reising, kjøpe inn mat og tilberede mat selv, velge økologisk mat
 • Alle linjene reduserer bruk av fossilt drivstoff, redusere minibussbruk
 • Snowboard, Backpacker og Friluftsliv bruke egen park noe
 • Informere om kollektivt reisetilbud
 • Tilbud om leie av personlig friluftslivutstyr
 • Ta del i sentrale avtaler om klimautslipp i folkehøgskolen – årlig klimarapport, årlig klimaplan og selvevalueringsrapport med bærekraft som tema
 • Inkludere FN s bærekraftmål i undervisningen
 • Bærekraft som en del av danningshåndboka
 • Mer bruk av nærmiljøet
 • Kjøpe inn brukte gensere til bruk som skolegensere
 • Mer undervisningstid til miljøfag
 • Måle skolens klimaavtrykk sammen med elevene
 • Formidle og utvikle bærekraftige holdninger
 • Være en aktiv pådriver i nærmiljøet for en mer bærekraftig utvikling