Kontakt Elverum folkehøgskole

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe. Her finner du kontaktinformasjon til kontoret, ledelsen og alle ansatte.

Telefon

922 29 855

Besøksadresse

Elverum folkehøgskule
Strandbygdveien 143
2409 Elverum

Postadresse

Elverum folkehøgskule
Postboks 1629
2409 Elverum

Org. nr.

971 533 889 MVA

Betaling

Kontonummer: 3000 32 14830
Vipps: 82303

Bistandskonto: 3000 32 34475
Vipps: 88831

Faktura

ekspedisjon@elverumfhs.no

Ansatte

De ansatte på Elverum folkehøgskole har bred erfaring fra sine respektive fagfelt. De brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskole spesielt. Les om de ansatte på Elverum folkehøgskole og finn kontaktinformasjon.

Administrasjon

Per Egil Andersen

Rektor

Bak­grunn fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Per Egil har undervist på Snowboard-, Backpacker-, Nor­we­gian – Culture/Adventure- og Friluftslivlinja. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Innlandet. Ansvar­lig for årlige cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

Kristian Wessel Finstad

Ass. rektor

Bak­grunn/utdanning: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving, Friluftsliv årsstudium, Veiledningspedagogikk, Administrasjon og ledelse, Verdibasert endringsledelse. Har vært linjelærer på Friluftsliv, Håndball og Backpacker/Ekstremsport, samt undervist på Norwegian. Har spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum Hånd­ball Her­rer. Skoleledererfaring fra grunnskolen.

Vi liker å jobbe med unge mennesker. Vi setter pris på positivitet, kreativitet, mangfold og lave skuldre, men samtidig de gode samtalene og livets alvor.

Lærere

Arild Sveum

Linjelærer: Musikk – Band/Vokal

Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikk – Band/Vokal og under­vi­ser ellers i valgfag og fellesfag. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumene Sagittarius A og Spiral.

Eivind Ellingsen Høimyr

Linjelærer: Foto/Opplevelser

Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediefag, samt veiledningsped. Har bodd et år i Uganda og Kenya, med bistandsarbeid ved skolens bistandsprosjekt i Kasese. Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og underviser i valgfag og fellesfag. Han har også ansvar for design, film, foto og web på skolen.

Geir Prøven

Linjelærer: Afrika -Bistand/Kultur

Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­erer­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Kultur og underviser i flere valg­fa­g og fellesfag. Ansvar for våre bistands­pro­sjekter.

Halvor Halset Thorsnes

Linjelærer: Innholdsproduksjon

Bakgrunn: På et halvt år bygget Halvor en tiktok-konto med over 60.000 følgere og ble signert som profil for Egmont. Han er utdannet lektor i musikk, og bruker erfaringen fra scenen inn i engasjerende formidling på nett. Halvor har et brennende engasjement for at unge skal få mulighet til å jobbe med det de ønsker. I tillegg har han vært aktiv med friluftsliv, ski og vannsport over lang tid.

Ingvild Skogum Aabakken

Linjelærer: Norwegian – Culture/Adventure

Bakgrunn: Bachelor faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk med fordypning i tegning og bildekommunikasjon, samt årsstudium i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Er kurset i suggestopedi. Underviser i flere valgfag, samt fellesfag. Ansvarlig for skolens sosiale kanaler.

Marius Bergan

Linjelærer: Snowboard/Freeski

Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og snowboard. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­stikk– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Vei­le­der og sensor for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Innlandet.

Per Kjelland

Linjelærer: Backpacker / Ekstremsport

Utdanning fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter, Teater Innlandet og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Årelang erfaring med friluftsliv, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Backpacker / Ekstremsport, og underviser i valgfag og fellesfag.

Susan Ege Andersen

Linjelærer: Norwegian – Culture/Adventure

Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk, imigrasjonspedagogikk, veilednings- og sosialpedagogikk og lærer i Suggestopedi – accelerated learning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. I språklæringen brukes Suggestopedi og Suggestopedi-inspirerte metoder. Under­vi­ser ellers i valg­fa­g.

Trine-Lise Lundemo

Linjelærer: Kunst/Opplevelser

Bakgrunn: Allmennlærerutdanning med fordypning i forming og engelsk, samt 60 studiepoeng i tysk ved UiO. Lang erfaring som seksjonsleder for kunst og håndverk i grunnskolen. Trine liker spesielt å arbeide med håndarbeidsteknikker, er MOT-coach og aerobicinstruktør. Hun har reist mye og snakker flytende engelsk og tysk, samt litt fransk og italiensk.

Kontor

Kjell Roger Halberg

Kontorfullmektig, teknisk ansvarlig og kokk

Bakgrunn som leder for eventbyrået Joker lyd, lys & scene, med oppdrag for landets største artister. Bookingansvarling for konserter i løpet av skoleåret og ansvarlig for Sagtjernfestivalen. Kontorfullmektig og hjelper til som kokk.

Solrunn Irene Nordlien

Internatansvarlig

Bakgrunn: Grafisk designer, med lang erfaring fra mange år i grafisk bransje, samt markedsføring fra hotell- og restaurantbransjen. Solrunn skal være med å sørge for god trivsel for elevene på internatene. Hun skal være vertsskap ved arrangementer, bidra i sosiale medier og markedsføring av skolen.

Drift

Bernard Tweve

Vaktmester

Ber­nard er vaktmester og brannvernansvarlig. Han har bachelor i orga­ni­sa­sjon og ledelse, samt bachelor i informasjonsteknologi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­g og reno­va­sjon.

Kjøkken og renhold

Silje Olsen

Kjøkkensjef

Silje er utdannet kokk ved Statholdergaarden i Oslo. Hun har en variert bakgrunn som dessertkokk og kokk fra restaurant, hotell, barnehage og kantine. Silje ønsker at elevene skal få gode matopplevelser, utfordre seg i nye smaker, men også lære om, og oppleve den tradisjonelle maten. Lidenskapen er «det søte» så gode desserter og kaker står gjerne på menyen.

Ketil Larsen

Kokk

Bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og flere fisk-, vilt- og delikatesseforretninger. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, antikviteter eller andre his­to­riske gjenstander.

Nighisti Belay Tekie

Internatassistent

Vår allsidige vikar som er alt fra kokk, kjøkkenassistent og renholder.

Pnina Naftaly Nysveen

Internatassistent

Pnina har tid­li­gere job­bet både på hotell og i storkjøkken. Er i dag internatassistent med noe kokkeansvar.

Gunn Tove Hundal Nyberg

Kokk

Brita Trongaard

Tilsyn og sjåfør