Norwegian – Culture/Adventure

Besøk til OL-byen Lillehammer

Vi besøkte friluftsmuseet Maihaugen, hvor vi lærte om hvordan folk har bodd i Norge i tidligere tider.

Vår guide, Veslemøy, tok oss med inn på storgården Bjørnstad fra1700-tallet . Hele gardstunet fra Vågå er blitt flyttet og samlet på Maihaugen. Hele 27 forskjellige bygninger hører til gården. Vi fikk høre litt om hva de forskjellig husene ble brukt til.  Vi besøkte hovedhuset, Andersstua, og lærte bl a om hvordan storbonden, hans familie, husmennene og arbeidsfolket jobbet sammen på gården. Om oppgaver og ansvarfordeling dem imellom.  

Videre «gikk vi tilbake til framtiden» og fikk omvisning i framtidshuset som ble bygget i 2001.  Det er et forskningsprosjekt, var ment å være fremtidsrettet, og skulle brukes som et laboratorium for underholdnings- og kommunikasjonsteknologi og lignende i hjemmet. Målet med forskningen var å forenkle hverdagen slik at folk kunne bruke mer tid på ting de ønsker å prioritere. Det var interessant å se hvordan de tenkte på fremtiden i 2001, nå som det har gått 23 år og vi har en slags fasit. 

Dronning Sonja

Vår guide tok oss også med inn i Dronning Sonjas barndomshjem som er bygget på 1930-tallet, men med interiør fra 1940–1960 tallet. Funkisvillaen ble flyttet fra Vinderen i Oslo til Maihaugen og sto helt ferdig høsten 2020. Hjemmet er tilbakeført til slik det var mens Sonja Haraldsen bodde der fra 1937–1968. 

Etter en lunsjpausen, gikk vi gjennom utstillingen «Og langsomt ble landet vårt eget» hvor vi lærte om Norges historie fra istiden og fram til i dag. Her fikk elevene oppgaver som de jobber med i grupper. 

Norges Olympiske Museum

Museet finner du på Maihaugen og vi lærte om de olympiske lekers historie og dens ideologi.

Før vi reiste tilbake til Elverum, valgte noen elever å oppleve Lillehammer sentrum mens andre prioriterer å bli kjørt opp til toppen av Lysgårdsbakkene hoppanlegg og gikk trappene helt ned til bunnen. Det var her åpningen av de 17. olympiske vinterleker i 1994 ble holdt, samt alle OL-hoppøvelsene. Vi fikk se med egne øyne hvor stort alt er.  

Vi takker for en opplevelsesrik dag. 

Bildegalleri