Aksjonsforskning

Vil du bli med på å gjøre skolen grønnere, mer miljøvennlig og bærekraftig?

Du får være med å skape tiltak som gjør skolen grønnere. Det kan være å arrangere en byttekveld der elevene kan bytte klær og utstyr de ikke bruker, fiksekvelder der man kan reparere eller redesigne klær, minske matavfallet, se på søppelrutiner, arrangere streik for miljøet, lage underskriftskampanjer, holde miniforedrag om ulike miljøtiltak, delta på foredrag om bærekraft og miljø, lage kampanjer på skolen og mer.

Aksjonsforskerne gjør ulike stunts og prosjekter for å sette fokus på viktige miljøaspekter. Du blir med på å endre skolens rutiner, du lærer om bærekraft og miljø og du blir med på å formidle denne kunnskapen til medelevene dine.

We aren’t destroying the biosphere because we are selfish. We are doing it simply because we are unaware

Greta Thunberg