Bærekraft og Aksjonsforskning

Vil du bli med på å gjøre skolen grønnere, mer miljøvennlig og bærekraftig?

Du får være med å skape tiltak som gjør skolen grønnere.

Det kan være å

  • Arrangere en byttekveld der elevene kan bytte klær og utstyr de ikke bruker
  • Invitere til fiksekvelder der man kan reparere eller redesigne klær
  • Minske matavfallet og se på søppelrutiner
  • Arrangere streik for miljøet
  • Lage underskriftskampanjer
  • Holde miniforedrag om ulike miljøtiltak
  • Delta på foredrag om bærekraft og miljø
  • Lage kampanjer på skolen
  • Lære om – og lage – bærekraftig mat

Du blir med på ulike stunts og prosjekter for å sette fokus på viktige miljøaspekter. Du blir med på å endre skolens rutiner, du lærer om bærekraft og miljø og du blir med på å formidle denne kunnskapen til medelevene dine.

We aren’t destroying the biosphere because we are selfish. We are doing it simply because we are unaware.

Greta Thunberg