Språkkafé

Bli kjent med internasjonale elever på norsk

Vi har mange utenlandske elever på skolen som gjerne vil lære norsk. Dette kan du hjelpe dem med på «språkkafé».

Dette er et valgfag der de norske elevene hjelper de internasjonale elevene med å lære seg det norske språket.

Elevene får morsomme oppgaver som læreren har forberedt. Vi bruker en metode som heter Suggestopedi. Elevene sitter i små grupper, en norsk og en internasjonal elev gjennomfører oppgavene. Læreren vil gå rundt og hjelpe til der det trengs. Vi prioriterer muntlige øvelser. De norske elevene trenger ingen forkunnskaper, det holder at de kan snakke norsk.

Du får en unik mulighet til å knytte sterkere bånd med de internasjonale elevene.