Diskusjonsforum

Hva mener du om…?

Liker du å snakke om aktuelle temaer eller saker fra nyhetsbildet? Kunne du tenke deg å bli flinkere til å argumentere for dine meninger? Vil du bli mer åpen for andres synspunkter?

I diskusjonsforum vil du bli utfordret til å ta ordet, holde innlegg, legge inn replikker og lytte på andre. Alle er aktivt med og velger temaer til diskusjon, og vi varie­rer gruppe­sam­men­set­ning og stør­relse.