Verden i dag

Oss, samfunnet og verden.

Hva foregår i verden rundt oss? «Verden i dag» handler om rasisme, seksualitet, konflikter, teknologi, globale bevegelser og mental helse. Verdens utfordringer og fremgang.

Vi ønsker å høre elevenes meninger. Det er mye å lære når vi ikke er enige.

Dette er en fin mulig­het til å gå mer i dyb­den på aktu­elle sam­funns­spørs­mål. Tema­ene påvir­kes av hvilke saker som er aktu­elle i nyhets­bil­det. Faget har som mål å gi inn­sikt i baken­for­lig­gende årsa­ker, slik at man kan for­stå hvor­for men­nes­ker hand­ler som de gjør.