Seminar

Dypdykk, innblikk og inntrykk

Det er semi­nar hver lør­dag – dersom det ikke er reise­pe­riode eller hjem­reise­helg. Semi­na­rene tar for seg viktige, spennende eller morsomme temaer, og hol­des ofte av gode eks­terne fore­drags­hol­dere, men også av sko­lens egne lærere.

Eksempler på seminarer kan være:

  • Liv­red­dende første­hjelp
  • Mat og kokkekamp
  • Røde Kors for­tel­ler om sitt arbeid
  • Språk og identitet
  • Psykisk helse
  • Leger Uten Grenser
  • Ville bilder
  • Bærekraft og mat
  • Dødsbillig mote
  • Movies on War filmfestival

Seminar-omtaler fra Instagram: