Seminar

Dypdykk, innblikk og inntrykk

Det er semi­nar hver lør­dag – dersom det ikke er reise­pe­riode eller hjem­reise­helg. Semi­na­rene tar for seg viktige, spennende eller morsomme temaer, og hol­des i hoved­sak av gode eks­terne fore­drags­hol­dere, men også iblant av sko­lens egne lærere.

Eksempler på seminarer kan være:

 • Liv­red­dende første­hjelp
 • Mat og kokkekamp
 • Røde Kors for­tel­ler om sitt arbeid
 • Språk og identitet
 • Psykisk helse
 • Leger Uten Grenser
 • Ville bilder
 • Lars Monsen, villmarka og jeg
 • Det moderne slaveriet
 • Bærekraft og mat
 • Dødsbillig mote
 • Movies on War filmfestival

Seminar-omtaler fra Instagram: