Allsang/storkor

Syng med den stemmen du har.

En time i uka er det Allsang/storkor, og vi syn­ger san­ger innen en rekke ulike sjangere, både uni­sont og flerstemt.

Ved skole­start får alle ele­ver en sang­bok til odel og eie. Denne inn­e­hol­der alt fra tra­di­sjo­nelle viser til moderne pop­lå­ter, og det er denne vi synger etter både på mor­gen­sam­ling og i allsangtimene.

Mange blir over­ras­ket over hvor gøy det er å synge når tak­høy­den er stor og alle syn­ger med den stem­men de har.

Og det er nett­opp det som er hoved­fo­kuset: det skal være gøy!