Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Elverum folkehøgskoles

Ord for dagen

Vi star­ter hver dag på Elverum folke­høg­sko­le med et «Ord For Dagen». Dette kan være et dikt, noen vis­doms­ord, en for­tel­ling, en film­snutt, musikk eller lignende – fortalt hovedsaklig av lærerne. Tanken er at Ord For Dagen skal være noe vi øns­ker å for­midle — som gir oss noe eks­tra. Gjerne noe som hen­spei­ler på en aktu­ell hen­delse, eller akti­vi­tet denne dagen. Gjen­nom et skoleår blir dette mye livs­vis­dom for­mid­let av mange. Vi vil legge ut det som pas­ser hjemme­side­for­ma­tet gjen­nom året, og dette er siden du finner de på.

Skriv en kommentar