Ord for dagen

Frigjøringsdagen 8. mai

Det er i dag 75 år siden freden kom til Norge etter 2. verdenskrig.

Frigjøringsdagen markeres med flaggheising og seremonier over det ganske land, og vi minnes de som kjempet for at våre liv kan leves i frihet.

Morgenen den 9. april 1940, våknet Norge til en ny virkelighet. Norge var i krig. Og den skulle komme til å vare i fem vonde år. I dag markerer vi at det er 75 år siden krigens slutt. Og at vi igjen fikk vår frihet tilbake. Vi feirer freden. Vi takker alle de som kjempet. Og vi minnes de som fikk sine liv ødelagt eller revet bort. Etter krigen var Elverum, Molde, Narvik, Bodø og flere andre byer totalskadet etter bombing. Nedbrenning og tvangsflytting i Finnmark og Troms påførte befolkningen enorme lidelser. Sårene etter krigen var dype. Ca 10.000 nordmenn mistet livet, mens sorg, tap og svik rammet mange mange flere. (Statsminister Erna Solberg 8.mai 2017 på Akershus festning)

I dag viser vi vår takknemlighet ved å heise flagg og minnes de som kjempet og sloss, norske og allierte soldater, og de som ytte sin motstand i det stille. Vi bor som frie mennesker i et fritt land på grunn av disse menneskene. De som ofret alt, og som vi aldri må glemme.

Vi har vokst opp og bor i et land som er fritt. Et land hvor demokratiet, toleranse og menneskeverd står sterkt. Vi kan tro hva vi vil, vi kan si hva vi vil, og leve som vi ønsker. Kanskje har vi tatt dette som en selvfølge?

Det gjør ikke mennesker som har kommet til oss fra land i konflikt. Det gjør ikke våre besteforeldre eller oldeforeldre som opplevde krigen. De gjør ikke veteraner som har sett krig og konflikt i operasjoner ute i verden. De vet at verdiene vi har bygget vårt samfunn på, ikke kom gratis. Og at de aldri må tas for gitt. (Ibid. 2017)

Uten sammenligning forøvrig, opplever vi i disse dager, med tanke på Covid-19, å få vår frihet innskrenket. Mitt håp er at det gjør at vi setter enda større pris på den friheten vi har hatt, og som vi sammen, gjennom den dugnaden vi alle er del av nå i dag, skal ta tilbake. La offeret som ble lagt ned for drøye 75 år siden være til inspirasjon i disse dager. I takknemlighet vil jeg oppfordre til å bruke denne dagen ettertanke.

Ha en god dag!

backpacker Bistand Bærekraft ekstremsport elverumfhs elverum folkehøgskole Historie kite Kommende arrangementer NCFU Norsk Cøliakiforening snowkite Studietur