Ord for dagen

Kunnskap og sosial intelligens

Formålet med folkehøgskolene blir uttrykt kort og konsist i Lov om folkehøgskoler § 1 «Folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning».

Allmenndanning og folkeopplysning – hva konkret er det? Kanskje disse punktene kan gi eksempler på elementer i dette som du kan kjenne deg igjen i:

 • Å bli bedre kjent med seg selv
 • Å lære å leve sammen med andre
 • Å lære verden å kjenne – og tro at du kan forandre mye som er viktig
 • Å lære å ta ansvar for fellesskapet, din egen framtid og også vår felles framtid

Ofte er det ikke så viktig med gode svar hvis man skal skape god refleksjon, men å stille gode spørsmål. Eksempel på dette kan være:

 • Hva er verdt å vite?
 • Hva har jeg lært på folkehøgskolen?
 • Hva er annerledes enn tidligere skoleår?
 • Er folkehøgskole å sløse bort et år i et livsløp? Har jeg egentlig tid til det?

Kanskje er et av svarene på hva som er annerledes med et år på folkehøgskole enn andre skoleslag at vi har et større fokus på EQ enn på IQ.

Hva er IQ?

Intelligenskvotient er et mål på en persons intelligens. IQ oppgir vanligvis som en score på en normalfordelt skala som har snitt og median på 100 og standardavvik på 15. Det innebærer at om lag 68 prosent av en normalbefolkning scorer mellom 85 og 115 og at om lag 96 prosent av en normalbefolkning scorer mellom 70 og 130.

Hva er EQ?

Emotionell intelligens er evnen til å oppfatte, vurdere og kontrollere egne, andres, og en gruppes følelser og emosjoner, å skille mellom dem og bruke denne informasjonen i tenkning og handlinger

Å være et sosialt intelligent vesen med evne og vilje til å bry seg om sine medmennesker er kanskje også essensen i det å skape seg et godt og meningsfullt liv. Gjennom samspillet med andre kan du få større omsorgsevne, trygghet og selvinnsikt. Evne til å lytte til andre og også å tørre å si imot om du føler det er riktig, er noe du vil ha glede av resten av livet. Noen ganger er ikke hverdagen slik vi ønsker at den skal være. Da trenger vi evne til å tåle motgang, og også en god porsjon selvinnsikt for å komme videre på riktig spor. Vi må ha mot til å feile, og evne til å takle ubehag.

Har du god selvinnsikt vil du også lettere få tillit fra andre. At de rundt deg gir uttrykk for sin respekt og tillit til deg er viktig for din selvrespekt og mestringsfølelse.

I et så tett miljø som på en folkehøgskole har du mennesker du må forholde deg til hele døgnet og hele skoleåret – det gjør noe med deg! Vi håper at året har vært betydningsfullt for deg i en positiv forstand og at du (i hvert fall etter hvert) føler at du har vokst og lært noe viktig om deg selv – gjennom andre.

Å føle trygghet og å kjenne seg selv er viktig for å få et godt liv.

Vi mennesker trenger god mental balanse for å håndtere en hektisk verden med store endringer

Yuval Noal Harari, forfatter og historiker

Her er noen kjerneelementer i det som kan være et godt liv:

 • Tro (på deg selv, dine venner, medmennesker framtid)
 • Håp (om større rettferdighet, gode løsninger på viktige problem, håp om et godt liv for deg selv og andre)
 • Kjærlighet (til dine nærmeste, mennesker du blir kjent med)
 • Mot (til å gjøre viktige og riktige valg)
 • Vilje (oppdrift og krav til deg selv om å handle, vilje til endring av det som ikke er godt nok, vilje til å yte en innsats)

Jeg håper året på folkehøgskole hjelper deg videre med trening av emosjonell intelligens. Kanskje det har satt i gang en del prosesser og vekket bevissthet om viktigheten av sosial kompetanse i samspill med andre.

Bistand Bærekraft Historie Kommende arrangementer NCFU Norsk Cøliakiforening Studietur