Valgfag

Mental helse: Hva gjør du når tanker og bekymringer tar overhånd?

Gode råd fra valgfag Livsmestring.

Noen ganger kan vi bli overveldet av tanker, følelser og bekymringer. Ofte kaller vi det for «stress», «angst» eller at man er «deppa». Men det kan lønne seg å være litt nysgjerrig på hva det er du egentlig føler – og hvorfor. Dersom du klarer å spesifisere akkurat hva du føler, så kan det bli lettere å finne veien videre.

  • Hva føler du egentlig? (Maskerer du følelsene dine med andre følelser som er lettere å vise eller ha?)
  • Hva kan være årsaken til at du føler slik du gjør? De fleste negative følelser er knyttet opp til et behov du har som ikke er dekket.
  • Hva kan du gjøre for å løse utfordringene eller endre situasjonen?
  • Hva trenger du hjelp til av andre for å løse? Hvem kan hjelpe deg?
  • Er det noen av utfordringene som du må akseptere og lære å leve med?

Når tanker, følelser og bekymringer tar overhånd kan det være vanskelig å ta et steg ut av eget hode og kaoset som kan oppstå. Ett tips kan være å skrive ned alle bekymringer og følelser på et ark. På et nytt ark tegner du fem bokser, og hver boks blir tildelt ett av punktene på lista ovenfor. Så sorterer og fyller du inn det du skrev på det førstesiden i disse boksene.

På denne måten kan du kanskje konkretisere og rydde litt i tankene. Det er når tankene er uoversiktlige og kaotiske at de er vanskeligst å forholde seg til. Når vi klarer å differensiere følelsene våre og beskrive dem nøyaktig, så kan det hjelpe oss til å reagere mer hensiktsmessig.

Flere gode råd:

  • Øv deg på å være nysgjerrig på hva du egentlig føler. Prøv å være så spesifikk som mulig.
  • Test om du er strengere med deg selv enn alle andre: Ville du sagt det samme du sier til deg selv til en god venn?
  • Ta deg selv på alvor. Vær åpen og nysgjerrig.
  • Legg merke til når du har det bra! Hva var årsaken til at det var bra?
  • Husk at en tanke er bare en tanke. En tanke er ikke fasiten og hvis tankene gjør oss vondt – våg å utfordre dem!