Livet på skolen

Miljøsamarbeid med Bowling 1 Elverum

Valgfaget Aksjonsforskning startet i år en miljøkonkurranse på husgruppene hvor målet var gjøre små endringer i hverdagen som kunne redusere klimagassutslippene på skolen. Hovedpremien var sponsing av gratis bowlingbilletter.

Husgruppekonkurranse

For å bidra til å redusere klimaavtrykket på skolen startet valgfaget Aksjonsforskning opp en husgruppekonkurranse for å gjøre elevene mer bevisste på hvordan de kunne spare miljøet i hverdagen på folkehøgskolen. Hver husgruppe fikk utdelt en tabell med ulike utfordringer som de måtte fylle inn etter hvert som de gjennomførte oppgavene i løpet av uken. Hver utfordring tilsa en poengsum basert på vanskegraden av oppgaven.

Målet var at flest mulig skulle gjennomføre så mange oppgaver som mulig. Premien gikk til den husgruppen som hadde samlet seg opp flest poeng fordelt på antall personer. Konkurransen ble gjennomført to ganger i løpet av vinteren og den husgruppen som fikk flest poeng sammenlagt gikk av med hovedpremien, som var sponsede billetter til Bowling 1 i Elverum. Dette året ble det internatet Eidsvoll Øst som gikk av med seieren!

Samarbeid med Bowling 1 Elverum

Vi vurderte aktuelle kandidater som kunne tenke seg å gi en fristende nok premie til at elevene ville jobbe ekstra hardt for å være miljøvennlige. Da vi fikk et positivt svar fra Bowling 1 om at de kunne tenke seg å bidra til et grønt prosjekt på folkehøgskolen ble vi veldig glade. Dessverre var mange fra husgruppen borte akkurat den dagen bowlingen ble gjennomført, men de som var der hadde en super opplevelse.
Tusen takk til Bowling 1 for samarbeidet!