Chill pill – livsmestring

Kunnskap om mental helse, følelser og å finne strategier for å mestre stress. 

Hva kan du gjøre for å bli mindre stressa? Hva gjør du når ubehagelige følelser kommer? Hva er følelser og hvorfor har vi dem? I Chillpill lærer du ulike teknikker og strategier for å stoppe tankekjør, mestre stress, du diskuterer ulike caser sammen med medelever, lærer om hvordan søvn, kosthold og trening påvirker din psykiske og mentale helse. Noen ganger ser du på foredrag, noen ganger får du oppgaver du skal løse individuelt og andre ganger får du løse oppgaver i grupper.

Alle har en mental helse og den må vi være bevisst – og ta vare på.