Livet på skolen

Spennende metode på Norwegian – Culture/Adventure linja

Lær norsk med metoden «suggestopedi».

På Norwegian, Culture/Adventure linja lærer elevene muntlig norsk slik som enhver lærer morsmålet sitt. Foreldrene snakker til barnet sitt, leker med dem og får dem til å gjenta samtidig som barnet føler at det er i trygge omgivelser og er elsket. Litt etter litt og uten anstrengelser utvikler barnet forståelse og lærer å snakke. Det kommer naturlig.

Suggestopedi er en språkinnlæringsmetode utarbeidet gjennom år med forskning av professor Georgi Lozanov fra Bulgaria.

Metoden bygger på hjerneforskning om hvordan vi lærer best og inneholder både psykologiske og didaktiske aspekter.

Suggestopedi er mye elevaktivitet (80% – 20%) og deltakerne begynner å anvende språket allerede fra første leksjon i aktiviteter som er utformet slik at alle lykkes.

Språket innøves ved hjelp av følgende syklus:

  • en muntlig introduksjon til stoffet vi skal gjennomgå. (lærer snakker norsk og ved hjelp av kroppsspråk, bilder/ tegninger forstår deltakerne hva som blir formidlet, dette vekker nysgjerrighet og motivasjon.
  • deltakerne får en kompleks dialog som er spennende, fantasifull og interessant. Teksten er i korte rader med engelsk oversettelse rad for rad. (vi gir dem hele bildet)
  • konsertlesing til klassisk musikk, (lærer leser dialogen mens deltakerne følger med og ser samtidig den engelske oversettelsen like ved.)  
  • korlesing til klassisk musikk (alle leser høyt i kor, dvs ingen utsettes for et unødvendig press)
  • vi tar ut deler av dialogen og gjør øvelser som automatiserer språket.
  • vi har veggplansjer med ord og fraser som finnes i dialogen (til perifer persepsjon)
  • syntese (til slutt samler vi sammen delene igjen til et hele i form av en tekst der ord, fraser og uttrykk fra dialogen kommer igjen og elevene opplever at de allerede har lært og forstår mye norsk).

Språket trenes med musikk, sang, rytme, rapp, bevegelse, tegning og ulike typer spill. Innlæringen skjer hurtig og uten anstrengelse. Humor, glede og avspent konsentrasjon er viktige ingredienser.

Her ser dere et spill hvor vi øver på navn på klesplagg. Det er om å gjøre å legge riktig ordbilde på riktig bilde. Fasiten henger samtidig et sted på veggen eller ute i gangen, så du vil alltid lykkes.  Vi jobber alltid i grupper, aldri alene.

Slik kan du f.eks. lære navn på klær . Oppgave; Legg riktig ordbilde på riktig bilde. Etterpå forteller dere hverandre hva dere har på dere. «Jeg har på meg ….. i dag». «Hva har du på deg?»
Det er lett å lære seg navnene på fargene når de henger på veggen

Du får også en norsk romkamerat og har mulighet til å praktisere norsk dagen lang. Det er bare opp til deg selv.

I begynnelsen av skoleåret tar vi deg ut av fellesfagtimene og har mer norsk språkinnlæring slik at du får en språklig kickstart.

I tillegg vil du ha mulighet til å melde deg på valgfaget «Språkkafe». Her samles norske elever som vil hjelpe internasjonale elever til å lære norsk fortere. Det er en lærer som fasiliterer kafeen og forbereder språkøvelser, men du vil ha din egen mentor som veileder og hjelper deg.

Bistand Bærekraft Historie Kommende arrangementer NCFU Norsk Cøliakiforening Studietur