Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Informasjon

Om Elverum folkehøgskole

Ønsker du et annerledes skoleår hvor du kan lære mye om deg selv og andre? På Elverum folkehøgskole får du ta del i et unikt fellesskap med ungdommer fra Norge og hele verden. Et år der du kan arbeide og engasjere deg i nettopp det du har lyst til å drive med. Du får jobbe på egne premisser, og samtidig være med i et sosialt fellesskap.

Om oss

Gå til: Om oss Danning

Ditt år. Dine interesser.

Hos oss får du mulighet til å dyrke dine interesser, bruke dine talenter og sannsynligvis oppdage nye. I løpet av skoleåret vil vi arbeide mye sammen både faglig og sosialt. Gjennom dette får du ingen yrkesutdanning, men kunnskap og erfaring som er nyttig og nødvendig i mange sammenhenger.

Mye humor og spennende aktiviteter, men også alvor preger skoleåret. Det er viktig å føle at en selv er verdt noe, at en behersker noe, og at en betyr noe for andre. Da kjennes livet viktig og meningsfylt.

Skolen vår har lang erfaring med en flott gjeng engasjerte ansatte, som satser friskt og nytt, og ønsker deg med på laget!

Elverum folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole

Elverum folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole og sidestiller alle livssyn. Vårt verdigrunnlag baserer seg på Grundtvigs menneskesyn. Det enkelte menneske står i sentrum, og har krav på respekt uansett hudfarge, religion og sosial tilhørighet.

Formål 

Vi skal gi unge mennesker faglig og sosial utvikling.

Mål 

  • Oppfordre elevene til kritisk tenkning
  • Styrke fellesskap framfor konkurranse
  • Styrke helhet framfor det som splitter
  • Styrke miljøfaktorene som gir mennesket tro på egne krefter, som gir livsmot og evne til samhandling med andre
  • Øke faglig innsikt og erfaring

Fakta

Skolen startet
1928

 

Startet av
Helge Væringsaasen

 

Rektor
Per Egil Andersen

 

Elevtall
130

 

Linjer
9

Danning

Gå til: Om oss Danning

elverumfhs_valgfag_zumba

Hva lærer du på en folkehøgskole?

I møte med andre mennesker ønsker vi å gi deg mulighet til å lære av andre på samme måte som andre vil lære av deg. Vi vil at du skal utvikle deg og dine talenter på en slik måte at det også styrker fellesskapet, slik at du blir trygg på deg selv og kan ta del i samfunnet på mange måter. Det å få seg et yrke, bry seg om andre i samfunnet, ha engasjement i frivillige organisasjoner og å ta del i demokratiet som samfunnet vårt styres etter er noe som gir deg et meningsfullt liv. Det handler også om å få et rikere liv gjennom å ta del i kulturelle aktiviteter med musikk, teater og idrett. Gjennom drøfting i og utenfor fagene vil vi belyse undringer rundt livet – tro og filosofi.

Vi ønsker å gi deg økologisk bevissthet ved å se på konsekvenser vår livsstil har for miljøet vårt. Alt dette kaller vi danning.

Danning handler også om å beherske praktiske gjøremål i hverdagen som klesvask, matlaging, renhold, styre egen økonomi og mye mer.

Denne allmenne dannelsesprosessen skjer gjennom utfordringer du vil få i fagene våre, men også gjennom elevkvelder, morgensamlinger, programkvelder, bofellesskapet på internatet, kjøkkentjeneste, studieturer og ikke minst samtaler og samvær med andre: elever, lærere og ansatte.