LGBTQ/ Skeiv på FHS?

Hvordan være en god støttespiller

På Elverum folkehøgskole skal elevene oppleve at de blir sett og har verdi uavhengig av religion, legning, kjønn, kultur, politisk oppfatning, bakgrunn eller funksjonsnedsettelse.

Skeiv blir ofte brukt som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, men det kan også være et synonym til ‘homofil’. Det kan ofte være vanskelig for de av oss som er eller lurer på om de er skeive, å fortelle det til de rundt. Hvordan kan du være en god støttespiller for noen som er skeiv?

Her kommer noen tips:

 • Sørg for at det er et godt og trygt miljø i vennegjengen
 • Sett deg inn i hva de ulike begrepene betyr og hva de innebærer
 • Snakk trygt! Si «de av oss som er..» i stedet for «de bifile» og så videre
 • Vis at du har en positiv innstilling til mangfold og til at folk er forskjellige
 • Sørg for at alle føler seg inkluderte
 • Se filmer/serier som viser mangfold
 • Vis din støtte til LGBTQ når temaet kommer opp i samtaler

Når personen åpner seg eller forteller at de er skeive:  

 • Vit at for mange kan dette være en stor tillitserklæring til deg når de forteller, spesielt om personen ikke har sagt det til så mange tidligere eller dersom det er første gangen. Vis deg tilliten verdig. Lytt oppriktig, still åpne spørsmål og vær anerkjennende.
 • Saksopplysning eller betroelse? Dersom det er en saksopplysning betyr det sannsynligvis at man ikke trenger en lengre samtale om temaet. Dersom det blir sagt som en ren saksopplysning er det unaturlig at du stiller mange private eller nærgående spørsmål.
 • La personen selv styre hvem de ønsker forteller det til og i sitt eget tempo. Ikke fortell det til andre, – selv om du er sikker på at personen ikke kommer til å reagere negativt. Unntaket er om personen har sagt at det er greit eller dersom personen har spesifikt bedt deg om å gjøre det. Er du i tvil? Spør!
 • Dersom det er aktuelt, spør hva slags pronomen vedkommende ønsker at du skal bruke og bruk det. De vanligste er hun, han, hen eller de.
 • De fleste får det bedre og føler en stor lettelse av å «komme ut av skapet», men en god støttespiller skal ikke tvinge noen eller stresse noen til det før personen selv er klar og ønsker det. Å «komme ut av skapet» kan ha både store og negative konsekvenser, som brudd med familie, mobbing på arbeidsplassen og så videre.

Det kan være vanskelig å holde styr på alle begrepene dersom dette er litt ukjent for deg, spesielt i starten. Du kan lese mer om begrepene her. Husk at det er viktigere for vedkommende at du er åpen og støttende, enn at du bruker alle begreper helt riktig fra første stund!

backpacker Bistand Bærekraft ekstremsport elverumfhs elverum folkehøgskole Historie kite Kommende arrangementer NCFU Norsk Cøliakiforening snowkite Studietur