Forventninger

Ord for dagen 030420 – Forventninger

Forventning er en kognitiv innstilling overfor noe eller noen (andre personer, en selv, folkehøgskole, påskeferie).
Forventninger etableres gjerne gjennom informasjon («Dette stedet har bra stemning i bakken og på kveldstid»)
og/eller erfaring (etter lyn forventer vi torden).

Jeg regner med at de aler fleste har hatt forventninger til hvordan det er å gå på Elverum folkehøgskule, hvordan
de andre i klassen/på skolen er og hvordan de som jobber der er. Ikke vet jeg om de forventningene har kommet
i live. Det vet dere selv. Forventningene til skoleåret har forandret seg etter hvert som dere har fått nye erfaringer.
Tenk gjennom dette.

Nå nærmer vi oss påske, noe som mange ser frem til og har (hatt) store forventninger til, f.eks. til gode dager på
hytta med venner, kanskje en storbytur med venninner/kjæreste/familie. Men i den nåværende tid med den
informasjonen vi har om hvordan det er rundt i verden har man måtte skru om forventningene til denne påsken.
Det kan sikkert sitte langt inne å endre planer for man har allerede dannet seg et bilde om hvordan dette skulle vært.

Denne innledningen var for at dere skal ha disse tankene/forventningen i bakhodet,
mens dere leser et dikt av Halldor Skar (merk dere de to siste linjene).

Forventning

Jeg lever med en forventning om
at livet er verd å leve,
at jeg kan møte venner overalt,
at det er mulig å snu negativt til positivt,
at det er mulig å åpne et lukket ansikt,
at jeg kan mestre mine viktige valg,
at jeg kan bære det aller tyngste,
at jeg kan vinne over meg selv,
at det svakeste kan bli min styrke,
at drømmer kan åpne seg.

Jeg lever i håpet om
at jeg kan bevare en god forventning
selv om erfaringene taler imot,
og at mine forventninger ikke må oppfylles
for at jeg skal være glad.

 

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god påske.

Skriv en kommentar