Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Informasjon

Søknad og søkeprosess

Har du sendt søknad om skoleplass, eller ønsker å vite mer om å søke på Elverum folkehøgskole? Her kan du lese om søknad, elevopptak og søkeprosess.

  • Send oss din søknad

  • Opptaket starter

  • Tilbud sendes

  • Svarbrev

  • Bekreft skoleplass

Søknad til Elverum folkehøgskole

Du kan søke skoleplass fra 21. oktober høsten før det aktuelle skoleåret, og opptaket starter 1. februar. Dette er likt for alle folkehøgskoler. Erfaringsmessig er det lurt å søke tidlig, da vi har mange søkere og et begrenset antall plasser på hver linje. Komplette søknader med vedlegg og attester blir vurdert først. Ved store kjønnsmessige skjevheter på de ulike linjene vil søkerens kjønn kunne bli brukt som et kriterium. Vi har 18 års aldersgrense.

Etter 1. februar vil søkere fortløpende få tilsendt tilbud om skoleplass så lenge det er plasser ledig. Tilbudet blir sendt på mail / sms. Hvis du har fått tilbud om skoleplass, og har takket ja til dette og betalt innmeldingsavgift, er du sikret skoleplass.