Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Informasjon om

Pris

På Elverum folkehøgskole er alt inkludert i prisen. Skolepengene inkluderer linjekostnader, studieturer, mat, rom, internett og alt som ellers er nødvendig  for ett år på folkehøgskole. Vi er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning, så du kan få fullt lån og stipend.

Øko­no­misk over­sikt – skole­året 2019/2020

Her er over­sikt over pri­ser på Elve­rum folke­høg­skole skole­året 2019/2020. Total­pri­sen avhen­ger av om du vel­ger rom med eget bad eller rom med fel­les dusj og toa­lett. Over­sikt over de to pak­kene ser du neden­for. Len­ger ned på siden fin­ner du infor­ma­sjon om lån, sti­pend og for­sik­ring.

Dette er inkludert

  • Totalkostnaden dekker alle reiser, materiell, kost/losji – og egentlig alt du trenger som elev på skolen unntatt lommepenger.
  • Alle må betale kr. 500,- i depositum for rom/adgangsbrikke/nøkkel. Dette blir tilbakebetalt ved levering av nøkkel og godkjenning av rom.
  • Innmeldingsavgift på kr. 2 000,- som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen – er inkludert i prisen.

Rom med eget bad

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 80 855,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 350,-
Valg­fagkr. 3 600,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 415,-
Fel­le­s­ut­gif­terkr. 3 600,-
Innmeldingspengerkr. 2 100,-
Total grunn­priskr. 95 920,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikk – ProduksjonFestivalkr. 29 440,-kr. 125 360,-
Dans/Scenekr. 29 440,-kr. 125 360,-
Kunst/Opplevelserkr. 29 440,-kr. 125 360,-
Foto/Opplevelserkr. 32 565,-kr. 128 485,-
Backpacker/Ekstremsportkr. 40 970,-kr. 136 890,-
Snow­board/Freeskikr. 35 190,-kr. 131 110,-
Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 29 440,-kr. 125 360,-
Friluftslivkr. 29 440,-kr. 125 360,-
Afrika – Bistand/Safarikr. 44 080,-kr. 140 000,-

Rom med fel­les dusj og toalett

GRUNNPRIS
Kost og losjikr. 74 495,-
Semes­ter­av­giftkr. 3 350,-
Valg­fagkr. 3 600,-
Jotun­hei­men­turkr. 2 415,-
Fel­le­s­ut­gif­terkr. 3 600,-
Innmeldingspengerkr. 2 100,-
Total grunn­priskr. 89 560,-
LINJEUTGIFTERTOTALKOSTNAD
Musikk – Produksjon/Festivalkr. 29 440,-kr. 119 000,-
Dans/Scenekr. 29 440,-kr. 119 000,-
Kunst/Opplevelserkr. 29 440,-kr. 119 000,-
Foto/Opplevelserkr. 32 565,-kr. 122 126,-
Backpacker/Ekstremsportkr. 40 970,-kr. 130 530,-
Snow­board/Freeskikr. 35 190,-kr. 124 750,-
Nor­we­gian – Culture/Adventurekr. 29 440,-kr. 119 000,-
Friluftslivkr. 29 440,-kr. 119 000,-
Afrika – Bistand/Safarikr. 44 080,-kr. 133 640,-

Lån og stipend

Du kan søke stipend og lån hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev på folkehøgskole kan du få basisstøtte på inntil 108 250 kroner i undervisningsåret 2018–2019. Basisstøtten utbetales som et lån, hvor 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend

Stipend og lån blir utbetalt månedlig i 10 måneder. Innbetalingene til skolen følger størrelsen på utbetalingene fra Lånekassen. Innbetalingene er derfor større i august og januar.

Stipend og lån skal brukes til betaling av skoleåret. Dersom du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale for seks uker etter den datoen du sa opp skoleplassen. Dette er en felles ordning for alle folkehøgskoler.

Forsikring

Skolen har en huseierforsikring som dekker skolens eiendeler. Det du har med deg av egne eiendeler må du selv forsikre. Skolen har en reiseforsikring for alle elever. Den dekker kun reiser og opplegg i regi av skolen, så du bør i tillegg  ha egen reiseforsikring.