Lån og stipend

Elverum folkehøgskole er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.

Du kan søke stipend og lån hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev på folkehøgskole kan du få basisstøtte på inntil 123 519 kr i undervisningsåret 2020–2021. Basisstøtten utbetales som et lån, hvor 49 408 kr av lånet kan bli gjort om til stipend.

Når du har fullført skoleåret og mottatt vitnemål, rapporteres dette automatisk til Lånekassen. Da gjøres de 49 408 kr om til stipend – penger du ikke trenger å betale tilbake.

Stipend og lån blir utbetalt månedlig i 11 måneder. Innbetalingene til skolen følger størrelsen på utbetalingene fra Lånekassen. Innbetalingene er derfor større i august og januar.

Stipend og lån skal brukes til betaling av skoleåret. Dersom du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale for seks uker etter den datoen du sa opp skoleplassen. Dette er en felles ordning for alle folkehøgskoler.