Lån og stipend

Elverum folkehøgskole er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.

Du kan søke stipend og lån hos Lånekassen. Som elev på folkehøgskole kan du få basisstøtte på inntil 125 370 kr. Basisstøtten utbetales som et lån, hvor 40% av lånet kan bli gjort om til stipend.

Når du har fullført skoleåret og mottatt vitnemål, rapporteres dette automatisk til Lånekassen. Da vil 40% av lånet kunne omgjøres til stipend – penger du ikke trenger å betale tilbake.

Innbetalingene til skolen følger størrelsen på utbetalingene fra Lånekassen. Innbetalingene er derfor større i august og januar.

Stipend og lån skal brukes til betaling av skoleåret. Dersom du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale for seks uker etter den datoen du sa opp skoleplassen. Dette er en felles ordning for alle folkehøgskoler.