Afrika – Bistand/Safari

Hvordan drive god folkehøgskolebistand?

Siden 2005 har Elverum folkehøgskole drevet et bistandsprosjekt i Kasese, Uganda, samt et lite et i Bwera (på grensen til Kongo) og blant Sanfolket i Nord-Øst Namibia.

All bistand er ikke god bistand – selv om intensjonen kanskje er god. Det finnes utallige eksempler på prosjekter som havarerer fordi de ikke følges opp, det ikke gis god nok veiledning, eller fordi en initiativtaker faller bort, og gnisten dør ut.

Linjelærer og prosjektansvarlig Geir Prøven under åpningen av vårt skoleprosjekt i Kasese, Uganda.

Vi på Afrikalinjen prøver å skille mellom god og dårlig bistand, og basert på våre erfaringer fra  2005–2022 vil vi dele følgende råd:

Godt kjennskap…

…til stedet hvor midlene skal brukes. Som skole bør representanter ha vært der flere ganger.

Avstand til korrupsjon

Kontaktpersoner som viser forståelse for gjensidig tillit og en tydlig avstand til klassisk korrupsjon er avgjørende. Det må vises nulltoleranse for korrupsjon.

Trygg pengeoverføring

Enkel og trygg kanal for pengeoverføring, med jevnlig kontroll av gebyrer fra impliserte banker er nødvendig.

Budsjett

Utarbeide godt felles budsjett for vedtatte planer. Kontroller bruken av midler årlig. Fysisk tilstedeværelse er viktig for å følge opp og se at avtaler overholdes.

Administrasjon

Som skole dekker vi alle administrasjonsutgifter slik at 100% av pengene vi samler inn går til prosjektene.

Egne inntekter

Parallelt med støtte stilles krav om  at mottaker jobber hardt for å skaffe egne inntekter. (Vårt bistandsprosjekt driver landbruk, skoler og fotballtilbud). Ha en klar målsetting om når den økonomiske støtten kan stoppes/reduseres og at prosjektene blir selvdrevne.

Spre eierforholdet…

…til prosjektene til flere samarbeidsparter, organisasjoner, skoler og privatpersoner for å opprettholde engasjementet.

Videreformidle dokumentasjon

Hold foredrag og vis frem dokumentasjon i form av foredrag, bilder, film til partnere som har støttet prosjektene.

Legg til rette for besøk

Skape muligheter for tidligere elever eller bidragsytere til å reise ned for å jobbe eller bli sannhetsvitner.

Handle lokalt

Ikke sende overskuddsvarelager fra Norge til prosjektene. Hvis de fleste varer/materialer finnes lokalt, vil det skape bedre infrastruktur rundt prosjektene at det sendes penger og handles i nærmiljøet. Slik nyter flere godt av bidragene.

Skaff flere inntektskilder

Det er viktig å ikke gjøre seg avhengig av én pengekilde. Hvis den svikter så blir det lite midler. Viktig med fornying i takt med nye elever/foreldregrupper.

Les mer om Afrika-linja og bistandsprosjektene:

backpacker Bistand Bærekraft ekstremsport elverumfhs elverum folkehøgskole Historie kite Kommende arrangementer NCFU Norsk Cøliakiforening snowkite Studietur