Headset og gitar. Ikon

Linje

Musikk­ – Band/Vokal

Musikkproduksjon med instrumenter, vokal eller Pc/Mac, til opptak i studio eller livefremføring på scene. Stikkord er låtskriving, singer/songwriter, arrangering, komponering, teknikk, programvare og streaming-tjenester.

Om Musikk – Band/Vokal

Produksjoner i liten og stor skala på Elverum folkehøgskule

For å kunne holde på med musikk i dag holder det ikke lenger å være en flink sanger eller gitarist. Du må kunne produsere musikken selv, mastre den og promotere deg selv som artist ved å legge musikken ut i de rette kanaler slik at man kan bli oppdaget av lyttere og plateselskap. Enten du liker å programmere musikken din på en Pc/Mac, liker å sitte ved et piano eller med en gitar eller liker å utforske hva stemmen din kan være kapabel til, trenger du bred kunnskap om moderne musikkproduksjon. Du trenger også å vite noe om de tekniske aspektene rundt rigging og design av lyd/lys til konserten din.  På Elverum Folkehøgskule kan du lære nettopp dette.

Elverum folkehøgskole Musikkproduksjon Live Studio korer i studio

Pris

Rom med eget bad
129 440,-
Rom og felles bad
122 600,-

Studiet støttes av Statens Lånekasse.
Les mer om priser.

Lærer

Arild Sveum

Dette skal du gjøre på Musikk – Band/Vokal

Vi leg­ger stor vekt på utvik­ling av dine instru­ment– og vokal­fer­dig­he­ter gjen­nom mye sam­spill. Du job­ber mye i sko­lens innspillings-studio både med programmering og som musi­ker og tek­ni­ker. Vi besøker flere eks­terne stu­dioer i løpet av året hvor vi lærer mer om utstyr, miksing og mastring. Du skal lære om pro­duk­sjon av musikk­vi­deoer både i teori og prak­sis, i samarbeid med Foto/Opplevelser. Du skal lære at musikk som estetisk fag har mange fellestrekk med andre kunstformer, gjennom samarbeidsprosjekter med Kunst/Opplevelser.

Du skal også lære ele­men­tær musikk­te­ori som er nyt­tig for alle musi­kere. Du får en innføring i lyd/lys, fra rigg til design, hvor vi tar i bruk vår store mobile scene og vårt profesjonelle lyd/lys utstyr. Vi gjennomfører en større produksjon mot jul sammen med Dans/Scene og Afrika – Bistand/Safari hvor du får mulig­het til å være både musi­ker, skue­spil­ler, lyd/lys-tekniker og komponist. På folkehøgskolen har vi vårt hjemmepublikum, som vi skal skjemme bort med flere huskonserter hvert semester. Vi spiller i forskjellige lokaler, og i forskjellige settinger.

Stikkord for året:

 • Sam­spill
 • Stu­die­tu­rer
 • Komponering/arrangering
 • Konserter/Turné
 • Studioarbeid med Cubase og FL Studio
 • Musikk­te­ori
 • Plate­inn­spil­linger i studio
 • Musikkvideo

Aktiviteter

Du begyn­ner tid­lig med et krea­tivt kurs i kom­po­ne­ring og tekstskriving fra demo til fer­dig inn­spilt pro­dukt, og til­rette­leg­gelse for å gjøre kom­po­si­sjo­nen din live. I november spiller vi vår første konsertproduksjon der alle innslag er selvkomponerte.

Den neste produksjonen handler om å kunne arrangere egne låter skikkelig. Vi lærer om funksjonen et instrument kan ha i en produksjon, og teori bak hvordan en spesifikk sound bygges opp. Vi bruker egne komposisjoner og planlegger arrangementer på låtene både for innspilling i studio og for hvordan få arrangementet til å fungere på en livekonsert. Innimellom produksjonene drar vi på en rekke konserter for å se, høre, lære og nyte.

Vi besøker Høgskolen i Hedmark som kan tilby videre utdannelser innenfor musikk. Vi besøker innspillingsstudioer i nærområdet for å lære om prosessen fra første innspillingsdag til ferdig master. Vi får også besøk av lokale singer/songwriters som kommer til skolen for å ha låtskriverkurs og dele av sine erfaringer som artist.

Gjennom samarbeid med andre linjer vil vi få innblikk i musikken sin plass i estetikken, og hvordan lyddesign kan påvirke det visuelle bildet. Dette gjør vi både gjennom produksjon av musikkvideoer og gjennom prosjekter hvor vi bruker kunstteknikker som performance art, akvarell og colage. Vi skal også lage lyd/lys design til en juleforestilling, hvor vi lager lydkulisser og skaper en stemning på hele skolen ved hjelp av lyd og lys i forskjellige størrelser og former.

Elverum folkehøgskole Musikkproduksjon Live Studio konsert

Elverum folkehøgskole musikkproduksjon elev spiller synth

Studieturer

Studieturer

 • London
 • Norgesturné
 • Europa fra togsetet

Du får oppleve konserter, historie og kultur i flere europeiske storbyer!

Studieturene bruker vi til å besøke gode europeiske musikkdestinasjoner. Vi spiller konserter, ser konserter, besøker musikkinstitusjoner og møter musikere og bransjefolk.

I oktober reiser vi til London – Europas musikkmetropol. Vi ser konserter daglig og får se up-and-coming band fra verdens største indie-scene. Vi besøker selvfølgelig Abbey Road – åstedet for Beatle-mania der vi gjenskaper ett av verdens mest kjente platecovere, og musikkutdanningen BIMM. Det blir også tid til å gå amok i Denmark street – gata med kun musikksjapper. Man kan heller ikke ha vært i London uten å få med seg de mest kjente turistattraksjonene og en musikal på west end.

I mars har vi en konsertproduksjon klar, og tar den med på turné i Norge. Her får vi kjenne litt på livet som reisende musiker og alt arbeidet dette innebærer. For det innebærer litt mer enn bare den drøye timen en står på scena, tro det eller ei.

I april ser vi Europa fra togsetet. Vi planlegger en 10 dagers rute sammen hvor vi velger oss ut noen destinasjoner vi vil besøke. Vi ser konserter og får et faglig og kulturelt påfyll i norden og på kontinentet.

Bilder og film

Film
Bildegallerier

Filmer fra Musikk – Produksjon/Festival. Klikk øverst til venstre i avspillingsvinduet for å se mer.

Rom/Utstyr

Fasiliteter for Musikk – Band/Vokal

Vi har et lyd­iso­lert øvingsrom til din dis­po­si­sjon hele året, nes­ten hele døg­net. Her er det gode øvings­for­hold med PA, tromme­sett, for­sterker­ut­styr og tan­gen­ter. Ta med deg instru­men­tet og musikk­ut­sty­ret ditt hit! Øvingsrommet fungerer som innspillingsrom for vårt 16 spors Cubase-baserte hovedstudio – et kontrollrom vegg-i-vegg med øvingsrommet. Dette kan brukes fritt til dine egne inn­spil­lin­ger og band­pro­sjek­ter. Sko­len har en stor­sal med pro­fe­sjo­nelt lyd/lysutstyr samt en turné-PA som vi benyt­ter oss av. Vi har også et musikk­loft, som i til­legg til å være en god sosial møte­plass, er vel­eg­net for kaffe­kos og plan­leg­ging av reper­toar, akus­tiske øvin­ger, ter­ping på detal­jer og under­vis­ning av musikkteori. På musikkloftet er det også flere arbeidsstasjoner med pc og lydkort hvor du kan jobbe i FL-studio med produsering av egne beats og generell programmering av musikk, eller du kan velge å jobbe med din egen laptop og eget DAW.

Fasiliteter:

 • Øvingsrom
 • Studio med 16-spors Cubase
 • Musikkloft med flere PC arbeidsstasjoner med FL Studio
 • Storsal med scene og proft lyd- og lysutstyr
 • Stort utvalg instrumenter

Forutsetninger

For­ut­set­nin­ger for å søke Musikk­ – Band/Vokal

Det er en for­ut­set­ning at du kan spille et instru­ment, kan bruke stemmen som instrument eller jobber med musikkproduksjon på PC. Note/akkordkunnskap er ingen for­ut­set­ning, men en fordel. Du bør også være åpen for å lære om andre musikksjangere enn den du behersker eller liker best. Vi anbefaler at du tar med ditt eget instrument hit for å bruke i undervisningen gjennom året, men vi har trommesett, gitarer, gitarforsterkere, bassforsterker og to basser, mikrofoner og tangentinstrumenter her til fri disposisjon. Ta gjerne med ditt eget hjemmestudio hit med det DAW du måtte foretrekke å jobbe på. Du bør også være interessert i å være med på å jobbe for å skape en så god festival som vi kan få til. Om du har litt erfaring med å arrangere tilstelninger, så er det en fordel men heller ikke det er noen forutsetning – bare du er villig til å jobbe for å lære.

Elverum folkehøgskole musikkproduksjon elev med mikrofon

Søknad

Søk på Musikk – Band/Vokal

Søknad kan sendes fra og med 1. oktober høsten før det aktuelle skoleåret, og opptaket starter 1. februar. Dette er likt for alle folkehøgskolene.

Det er viktig å være tidlig ute da mange av våre linjer erfaringsmessig blir tidlig fulle, og vi har et begrenset antall plasser på hver linje.

Etter 1. februar vil søkere fortløpende få tilsendt tilbud om skoleplass så lenge det er plasser ledig. Tilbudet blir sendt i posten, på mail og på sms. Hvis du har fått tilbud om skoleplass, og har takket ja til dette, er du sikret skoleplass.