Friluftsliv padler på Kynna

Kynna i vårløysing

I bunnen av vakre Kynndalen i Elverum renner elva Kynna. Den bukter seg i dalbunnen, smal og kronglete i partier, i andre partier er elva mer som store sjøer. To padledager ligger foran oss med camp site Sævsjøen i vente. Vi entrer kanoene i Nordenden av Silksjøen. Stille rolig vann med vinden i ryggen lover godt for en herlig naturopplevelse på Finnskogen. En relativt kald vår med kontrollert snøsmelting og frostnetter bidrar til passe vannstand for enkel padling. Fuglelivet har for alvor våknet i dalføret. Ender og småfugler holder oss med selskap hele veien. Ved Holsjøen møter vi en utfordring – isen har ikke smeltet på sjøen enda. Vi prøver langs land på østsiden først, men her var dt kompakt is. På vestsiden derimot har isen sluppet taket langs land de fleste steder. Vi må på land og dra kanoer tre korte distanser før vi igjen er ute i åpent og fritt farvann. Kanopadling er godt for kropp og sjel. Du kommer nærme elementene og dyrelivet. dette fører for de fleste til en indre ro og velvære underveis. Så også denne gangen. To perfekte padledager ender opp ved Nedre Kynndammen. Her blir vi kjent med historien fra den tiden tømmeret ble fraktet på vannveien og ikke på semitrailere veglangs.