Snøhuletur med Norwegian, Backpacker og Friluftsliv

To nydelige dager i Trysil Knuts Fjellverden ligger foran oss. Oss er, på denne turen, Norwegian, Backpacker og Friluftsliv. Vinteren har vært litt utenom det vanlige østafjells, men vi satser på at snøforholdene er såpass gode at vi kan gjennomføre ei overnatting i sjøllagde snøhuler. Vi legger i vei på lang rekke med tursekker, pulker og fjellski til bekkedalen som er egnet for snøhuler. Vel framme sjekkes snøforholdene – dybde og høyde på snøfonna, samt snøprofilen. Resultatet er gode snøforhold, sikker omdannet snø med lite sklilag og gode bindinger. Etter en kort instruksjon om graveteknikk og utforming av hula, setter de ulike hulelagene i gang med arbeidet. Tørt og kaldt vær forenkler arbeidsprosessen. Utfordringen blir å fylle på med nok mat og væske til at du holder kroppstemperaturen oppe. Enkelte elever må veiledes til å ta noen motbakke intervaller for å ivareta kroppstemperaturen. Ferdige gravde huler innredes med reinskinn og liggeunderlag. Middagen lages på stormkjøkken og etter mat er det bare å rulle ut soveposen, krype nedi og falle til ro. God og lun stemning i hula med sliten kropp etter gravearbeid bidrar til at søvnen inntrer ganske umiddelbart.

Dagslyset vitner om ny dag. Frokosten inntas, utstyr pakkes, og hulene fylles og ødelegges for ikke å være noe faremoment for folk og dyr som ferdes.

Dette har elevene lært
  • Pakking av sekk
  • Pakking av pulk
  • Smøre ski
  • Riktig bekledning
  • Vurdere snøforhold og profil
  • Graveteknikk og konstruksjon av snøhule
  • Overnatte ute om vinteren
  • Lage mat på stormkjøkken
  • Sikkerhetstiltak ved nødbivuakkering