Afrika – Bistand/Kultur

Ugandaforedrag

Ti foredrag for seks skoler

I kjølevannet av en vellykket tur til Uganda, så har Afrika-Bistand/Safari holdt foredrag til grunnskoleelever om studieturen vår til BISTANDSPROSJEKTET vårt i Kasese. I september så arrangerte Afrikalinjen «Aktiv for Andre» for 6 skoler i Elverum kommune og en i Åmot kommune.

AKTIV for ANDRE: Eleven ordner seg flest mulig sponsorer(slekt, venner,bedrifter,naboer)som støtter med et lite beløp pr runde elevene løper(Løype 1 : 800m for 1.-4.trinn og Løype 2: 1,3 km for 5.-7.trinn) Så hvis de har 5,-kr pr runde , har 10 sponsorer og løper 10 runder….så blir det 500,-kr pr elev. Og hvis flest mulig greier det så er 1200 elever i stand til å få inn mye penger. I tillegg kan de kjøpe mat i pausa, og så er det mange hyggelige aktiviteter- som alle våre linjer bidrar med i pausa.

FOREDRAGENE er en viktig del av vårt bistandsprosjekt. Da kan vi komme med ferske bilder/film og bevis på hva skolene har bidratt med gjennom Aktiv for Andre. Elevene på Afrikalinjen har delt seg i to grupper og har hatt ca 5 foredrag hver.

Planting av Auberginer og etterpå Mangotrær ved Landbruket vårt
Vi er stolte av det store Fotballprosjektet og særlig da vi vinner den obligatoriske «damelandskampen» på straffespark!
Stemningsfull velkomstsermoni ved de tre skolene våre.
Både tyske og engelske turister hadde vært innom Mbunga og Restaurant Gode Dager-oppkalt etter tidligere elev Sigurd Dager. Hvor også frivilligjobbende Inga, Maria,Camilla og Wihelmina og Fredrik har bidratt. Alle fra tidligere fhs-år

For oss er det viktig å vise hvor mye vi kan utrette for de pengene våre elever m/familier, næringslivet og organisasjoner i Elverum bidrar med. Ved siden av skoleforedragene så bruker vi de ferske bildene og filmsnuttene til diverse støttespillere,lag og foreninger. Og budskapet om at vi bruker 100% av innsamlede midler på REEC-er viktig!

Nå gjenstår det to foredrag , samt det viktigste,- nemlig for alle de andre linjene som har bidratt mest til bistandskontoen gjennom Maratonweekend og flaskepant.

Etter 28 timer var det klart for 243000 NOK til prosjektet vårt i Kasese.