Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Møt de

Ansatte på Elverum folkehøgskole

De ansatte på Elverum folkehøgskole har bred erfaring fra sine respektive fagfelt. De brenner for folkehøgskole generelt, og Elverum folkehøgskole spesielt. Les om de ansatte på Elverum folkehøgskole og finn kontaktinformasjon.

Lærere

 • Arild Sveum
  Arild Sveum

  Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Linje­læ­rer på Musikk – Produksjon/Festival og under­vi­ser ellers i valgfag og fellesfag. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumene Sagittarius A og Spiral.

  E-post: arild.sveum(at)elverumfhs.no
  Telefon: 92854183
  Last ned vCard kontaktkort

  • Beate Østbye
   Beate Østbye
   Lærer

   Bak­grunn: Bachel­or­grad i Kunst– og kul­tur­for­valtning, Musikk­tea­ter– & artist­lin­jen på Bår­dar, Høg­skole­ut­dan­ning i Tea­ter­ar­beid for barn og unge og Praktisk peda­go­gikk. Hun har over 20 års erfaring innenfor teater, sang og dans, både på scenen og bak. Hun har siden 90-tallet jobbet som treningsinstruktør ved siden av studier og diverse jobber. Hun er sertifisert Zumba instruktør og en av landets første Strong by Zumba-instruktører. Hun har de siste årene utdannet seg innen Agronomi og er som poteten; kan brukes til alt. Hun underviser i valgfagene Teater, Dans, Zumba, Yoga, Pilates og Styrketrening. Beate er arbeids­jer­net som går under navnet Beat!

   E-post: beate(at)elverumfhs.no
   Telefon: 90923889
   Webside: http://kultuven.webs.com
   Last ned vCard kontaktkort

   • Eivind Ellingsen Høimyr
    Eivind Ellingsen Høimyr
    Linjelærer: Foto/Opplevelser

    Bak­grunn: Bachelor i medie­de­sign fra Høg­sko­len i Gjø­vik. Gikk snow­board­linja på Elverum folkehøgskole 09/10. Har siden 2008 dre­vet eget firma innen medieproduksjon, og har lærerutdanning i mediefag, samt veiledningsped.

    Eivind er linjelærer på Foto/Opplevelser og underviser i valgfag og fellesfag. Han har også ansvar for design, film, foto og web på skolen.

    Jobbet høsten 2014 ved vårt bistandsprosjekt i Kasese, Uganda, og bodde våren 2015 på øya Lamu i Kenya.

    E-post: eivind(at)elverumfhs.no
    Telefon: 40550695
    Webside: http://eivindhoimyr.no
    Instagram: @eivindeh
    Last ned vCard kontaktkort

    • Geir Prøven
     Geir Prøven

     Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Linje­læ­rer på Afrika – Bistand/Safari og underviser i flere valg­fa­g og fellesfag. Ansvar for våre bistands­pro­sjekter.

     E-post: geir(at)elverumfhs.no
     Telefon: 97120983
     Last ned vCard kontaktkort

     • Halvor Halset Thorsnes
      Halvor Halset Thorsnes

      Bakgrunn: Faglærerutdanning i musikk ved høgskolen i Hedmark. Tar ved siden av folkehøgskolejobben master i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. Engasjert i friluftsliv. Svært aktiv i freeski og i vannsport over mange år.

      E-post: halvor.thorsnes(at)elverumfhs.no
      Telefon: 48608536
      Last ned vCard kontaktkort

      • Ingvild Skogum Aabakken
       Ingvild Skogum Aabakken

       Linjelærer: Norwegian – Culture/Adventure

       Bakgrunn: Bachelor faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk med fordypning i tegning og bildekommunikasjon, samt årsstudioum i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Er kurset i suggestopedi. Underviser i flere valgfag, samt fellesfag.

       E-post: ingvild(at)elverumfhs.no
       Telefon: 91741587
       Last ned vCard kontaktkort

       • Kristian Wessel Finstad
        Kristian Wessel Finstad
        Inspektør og linjelærer Backpacker/Ekstrem­sport

        Bak­grunn/Utdanning: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving, Friluftsliv årsstudium, Veiledningspedagogikk, Administrasjon og ledelse, Verdibasert endringsledelse. Har vært linjelærer på Backpaker og Friluftsliv. Undervist Norwegian. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum Hånd­ball Her­rer. Skoleledererfaring fra grunnskolen. Ansvar for Elverum Håndball Elites sommerskole August.

        E-post: kristian.finstad(at)­elverumfhs.no
        Telefon: 99012110
        Last ned vCard kontaktkort

        • Marius Bergan
         Marius Bergan
         Linjelærer: Snowboard/Freeski

         Bak­grunn: Fag­læ­rer i idrett/kroppsøving. Tre­ner­ut­dan­nelse i turn og ball­spill. En rekke verv i Hed­mark turn­krets, Elve­rum turn og Nor­ges gym­na­si­ast– og turn­for­bund. Tre­ner for flere par­tier i Elve­rum Turn. Under­vis­nings­er­fa­ring fra barne­skole, skole­fri­tids­ord­ning og basis­tre­ning for ung­doms­skole og videre­gå­ende skole. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hedmark.

         E-post: marius(at)elverumfhs.no
         Telefon: 90738740
         Last ned vCard kontaktkort

         • Per Kjelland
          Per Kjelland
          Linjelærer: Friluftsliv

          Utdanning fra all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og musikkon­ser­va­to­riet i Trond­heim. Skue­spil­ler­er­fa­ring fra Hed­mark Tea­ter, Teater Innlandet og en rekke lokaltea­ter og revygrup­per. Musi­ker, kom­po­nist og kor­di­ri­gent. Årelang erfaring med friluftsliv, jakt og fiske. Linje­læ­rer på Friluftsliv, og underviser i valgfag og fellesfag.

          E-post: per(at)elverumfhs.no
          Telefon: 95798585
          Last ned vCard kontaktkort

          • Susan Ege Andersen
           Susan Ege Andersen

           Bak­grunn: Politi­ut­dan­nelse, lærer­ut­dan­ning med idrett, mate­ma­tikk, norsk for frem­med­språk­lige og lærer i Suggestopedi – accelerated learning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra poli­tiet med fore­byg­gende arbeid i barn­hage, grunn­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Spe­si­elt enga­sjert i pro­sjek­ter ret­tet mot rus og incest­pro­ble­ma­tikk. Linje­læ­rer på Nor­we­gian – Cul­ture/Adventure. I språklæringen brukes Suggestopedi og Suggestopedi-inspirerte metoder. Under­vi­ser ellers i valg­fa­g.

           E-post: susan(at)elverumfhs.no
           Telefon: 92494112
           Last ned vCard kontaktkort

           • Trine-Lise Lundemo
            Trine-Lise Lundemo

            Linjelærer: Kunst/Opplevelser

            Bakgrunn: Allmennlærerutdanning med fordypning i forming og engelsk, samt 60 studiepoeng i tysk ved UiO. Lang erfaring som seksjonsleder for kunst og håndverk i grunnskolen. Trine liker spesielt å arbeide med håndarbeidsteknikker, er MOT-coach og aerobicinstruktør. Hun har reist mye og snakker flytende engelsk og tysk, samt litt fransk og italiensk.

            E-post: trine(at)elverumfhs.no
            Telefon: 91318238
            Last ned vCard kontaktkort

            Administrasjon

            • Åsmund Mjelva
             Åsmund Mjelva
             Assisterende rektor

             Bak­grunn fra hoved­fag og stor­fag i musikk, sosio­logi og erfa­ring fra Norsk kul­tur­råd. Musi­ker og kom­po­nist. Han har vært enga­sjert i en rekke opp­set­nin­ger i regi av sko­len og Elve­rum barne­mu­sikk­tea­ter. Erfa­ring som musi­ker i ulike grup­per og band, og som diri­gent av kor. Er medlem i bandet ProgAtom, som har gitt ut albumene Sagittarius A og Spiral. Tid­li­gere musikk­læ­rer og rektor ved sko­len, nå assis­te­rende rektor.

             E-post: post(at)elverumfhs.no
             Telefon: 99012041
             Last ned vCard kontaktkort

             • Kristian Wessel Finstad
              Kristian Wessel Finstad
              Inspektør og linjelærer Backpacker/Ekstrem­sport

              Bak­grunn/Utdanning: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving, Friluftsliv årsstudium, Veiledningspedagogikk, Administrasjon og ledelse, Verdibasert endringsledelse. Har vært linjelærer på Backpaker og Friluftsliv. Undervist Norwegian. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum Hånd­ball Her­rer. Skoleledererfaring fra grunnskolen. Ansvar for Elverum Håndball Elites sommerskole August.

              E-post: kristian.finstad(at)­elverumfhs.no
              Telefon: 99012110
              Last ned vCard kontaktkort

              • Per Egil Andersen
               Per Egil Andersen
               Rektor

               Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, idrett og vei­led­nings­pe­da­go­gikk, admi­ni­stra­sjon og ledelse samt diverse tre­ner­ut­dan­ning. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, ung­doms­skole, videre­gå­ende skole og høg­skole. Per Egil har undervist på Snowboard-, Backpacker-, Nor­we­gian – Culture/Adventure- og Friluftslivlinja. Vei­le­der for stu­den­ter fra Høg­sko­len i Hed­mark. Ansvar­lig for årlige cøliaki­kurs for barn, ung­dom og voksne.

               E-post: rektor(at)elverumfhs.no
               Telefon: 92229855
               Last ned vCard kontaktkort

               Kontor

               • Eva-Lill Granberg
                Eva-Lill Granberg
                Skolesekretær

                Har kon­tor­fag­lig bak­grunn og arbei­der med løn­nin­ger, rap­porte­rin­ger og sen­tral­bord. Hjel­per deg med søk­nad til låne­kas­sen, inn­be­ta­lin­ger og post. Eva-Lill er også sko­lens mes­ter­strik­ker, og under­vi­ser i valg­fag strikking.

                E-post: ekspedisjon(at)elverumfhs.no
                Telefon: 97535200

                Drift

                • Bernard Tweve
                 Bernard Tweve
                 Driftsleder

                 Ber­nard er sko­lens drifts­le­der og brannvernansvarlig. Han har bachelor i orga­ni­sa­sjon og ledelse, samt bachelor i informasjonsteknologi. Tweve har ansva­ret for sko­lens byg­nings­masse og for at alt fun­ge­rer med fyring, nøk­ler, ute­an­leg­g og reno­va­sjon. Han hol­der orden på sko­lens IT–anlegg. Bernard jobber også som vedlikeholdsmedarbeider hos Nortura Elverum, hvor han utvikler og drifter smøresystemet.

                 E-post: tweve(at)elverumfhs.no
                 Telefon: 90857643
                 Last ned vCard kontaktkort

                 • Morten Stensby
                  Morten Stensby
                  Vaktmester

                  Mor­ten er vår kjære vakt­mes­ter som ord­ner det som trengs stort sett før vi vet at vi tren­ger det. Sko­lens Pet­ter Smart som får alt som ikke er i orden til å fun­gere. I til­legg til «mek­king» spil­ler Mor­ten aktivt bass og gitar.

                  Telefon: 99435572

                  Kjøkken og renhold

                  • Anna T. Shigwedha
                   Anna T. Shigwedha

                   Kjøkken- og renholdsarbeider

                   Vår allsidige vikar som er alt fra kokk, kjøkkenassistent og renholder.
                   Tar en utfordring med et smil.

                   E-post: anna(at)elverumfhs.no
                   Telefon: 907 71 335

                   • Ketil Larsen
                    Ketil Larsen
                    Kjøkkensjef

                    Vår emi­nente kjøk­ken­sjef har bak­grunn fra bl.a. Hotell Con­ti­nen­tal, Res­tau­rant Annen Etage og diverse fisk-, vilt- og delikatesseforretninger. Når han ikke job­ber hos oss er han enten på ørret­fiske eller på leting etter gamle myn­ter, antikviteter eller andre his­to­riske gjenstander.

                    E-post: ketil.larsen(at)elverumfhs.no
                    Telefon: 95743902
                    Last ned vCard kontaktkort

                    • Kristin Handberg Rørhus
                     Kristin Handberg Rørhus
                     Internatleder

                     Kristin har fag­brev som res­tau­rant­kokk og utdan­ning i øko­nomi og admi­ni­stra­sjon. Arbeids­er­fa­ring som kokk på hotel­ler og res­tau­ran­ter. Ansvar for internat og ren­hold på sko­len. Kris­tin lærer opp ele­ver til praktisk arbeid, og har ansvar for utleie av møte­rom, sel­skaps­lo­ka­ler og over­nat­ting.

                     E-post: kristin(at)elverumfhs.no
                     Telefon: 97061119
                     Last ned vCard kontaktkort

                     • Nighisti Belay Tekie
                      Nighisti Belay Tekie

                      Kjøkken- og renholdsarbeider

                      Vår allsidige vikar som er alt fra kokk, kjøkkenassistent og renholder.
                      Tar en utfordring med et smil.

                      E-post: nighisti(at)elverumfhs.no
                      Telefon: 969 85 379

                      • Pnina Naf­taly Nysveen
                       Pnina Naf­taly Nysveen
                       Kjøkkenassistent/Kokk

                       Pnina er opp­rin­ne­lig er fra Israel. Hun har tid­li­gere job­bet både på hotell og i storkjøkken. Er i dag kjøkkenassistent med noe kokkeansvar.