Linjer


Magisk elevkveld


Årets første elev­kveld ble en kjempe­suk­sess, og den magiske stem­nin­gen var til å ta og føle på.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, August 30th, 2014

Første aktiviteter for snowboard


Ons­dag hadde vi første økt i snow­board­klas­sen hvor vi kik­ket og tes­tet ut skate­an­leg­get i Løten. Senere var vi i turn­hal­len i Ter­nin­gen Arena.

Skrevet av Marius Bergan, August 29th, 2014

Teater/Musikal er endelig i gang!


Så er vi ende­lig i gang med skole­året! Nå job­bes det for fult med inn­sla­get til fre­dags­kvel­den, med både sang, dans og noen mor­somme figu­rer. Det er en her­lig gjeng på 13 styk­ker som ikke tar seg selv så høy­ti­de­lig. Lovely! Tea­ter­gar­de­ro­ben er alt tatt i bruk. Flere bil­der fra denne sprud­lende gjen­gen vil komme. […]

Skrevet av Beate Østbye, August 27th, 2014

Welcome to students in Norwegian class of 2014/15


I am sit­ting right now in my cot­tage in Kris­tian­sand and star­ting to look for­ward to meet you guys. Only two more weeks! I hope you are ready for a very spec­ial year toget­her with a bunch of young posi­tive people from Nor­way and all around the world. We are going to have so much fun, […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, August 10th, 2014

Musikkvideo fra Bandlinja — Crazy


Ny musikk­vi­deo fra band­linja i stu­dio! Cover av Gnarls Bark­ley — crazy. Se og hør her!

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, June 2nd, 2014

Musikkvideo fra bandlinja — What a day


Siste linje­uke var Band­linja i Stu­dio­E­ner på Hamar og spilte inn album. Det var lange men effek­tive dager, og i til­legg til musik­ken ble det spilt inn mate­riale til to stu­dio­mu­sikk­vi­deoer. Nå er den første klar!
Hen­rik Grave Mathi­sen har skre­vet både teks­ten og musik­ken til «What a day». Låta impo­nerte StudioEner-sjef Frode Bernt­zen, som mente […]

Skrevet av Eivind Ellingsen Høimyr, May 22nd, 2014

Foto + Opplevelser = Barcelona


Foto / Opp­le­vel­ser er tra­di­sjo­nen tro gate­langs i Bar­ce­lona. Som­meren er på gang og byen fris­ter med et utall attrak­sjo­ner, spen­nende cafeer, lange stren­der og mange foto­mo­ti­ver på hvert gatehjørne.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, May 13th, 2014

Friluftsliv Ekstremsport avslutter med varierte aktiviteter


Pås­ken er vel over­stått og etter en gjen­for­enings– og pakke­dag på sko­len, er Fri­lufts­liv Eks­trem­s­port gjen­gen klare for sin siste utflukt dette skole­året. Første dag går til inn­kjøp av nok våt­drak­ter og litt små­plukk som trengs til den neste uken ute i det fri. Første reise­mål der dei­lige Dan­mark og Hvide Sande på Midt-Jylland. Her […]

Skrevet av Per Kjelland, May 8th, 2014

Ida beskriver backpackertur i Portugal og Spania.


Her er Idas opplevelser.

Skrevet av Kristian Finstad, May 8th, 2014

Årets siste seminar var utstillingen til kunstlinja


Et av vår­ens flot­teste even­tyr er utstil­lin­gen til kunst­linja på Nysted. I dag var alle ele­vene ved folke­høg­sko­lene der på besøk, som årets siste semi­nar. Det ble skålt i champagne­brus og musi­kalske inn­slag fra både Astri på kunst, samt Iben og Hen­rik på band. Kunst­ele­vene fikk vel­for­tjente lov­ord og ros, og mye salg er det […]

Skrevet av Bente Knippa Vestad, May 3rd, 2014