Linjer


Afrika ønsker God Påske


Tusen takk for turen til alle på Afrika,bistand og kul­tur. GOD PÅSKE til alle på EFHS

Skrevet av Geir Prøven, March 26th, 2015

Siste dager i Afrika


Burs­da­ger, mat­la­ging hos Omar og siste dagen på Shela i dag.

Skrevet av Geir Prøven, March 25th, 2015

Afrika på Manda Toto


Lang dei­lig dag med sol­brent hud og for­nøyde mager som resultat.

Skrevet av Geir Prøven, March 23rd, 2015

Norwegian, Adventure and Culture– class 3 days in Lofoten


Arri­ving Lofo­ten we drive to Lofo­ten Arc­tic hotel, Skata,  in Hen­nings­vær.
Here we get to see the Northern Lights. It is just fan­ta­s­tic!!!! (Sorry, no pic­tu­res of this)

Next day we wake up to the most ama­zing weather. We drive  to Borg Vikingr museum and learn about the vikings that lived here.
Pamela, Jake, Jente, Emma and And­res out­side the Viking […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, March 23rd, 2015

Afrikakultur i Matandoni


Velkomstdans,kokosnøtt,lokalt hånd­verk og gjest­fri­het i varme,støvete Matandoni.

Skrevet av Geir Prøven, March 20th, 2015

Rolig dag på Lamu


Esel­rid­ning, hav­skil­pad­der, mas­sa­sje og sei­ling i solnedgangen

Skrevet av Geir Prøven, March 19th, 2015

Lillehammermalerne og stavkirke for kunstgjengen


Mai­hau­gen hadde mye spen­nende å by på.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, March 19th, 2015

Afrika på Lamu


Vel­kom­men til det indiske hav ‚mus­limsk gjest­fri­het og swahilimat

Skrevet av Geir Prøven, March 18th, 2015

Kunst på Lillehammertur.


Kunst­ner­møte, ideer, utstil­ling, stedspe­si­fikk kunst, arki­tek­tur, sys­tue og mye mer… Kunst­linja på tur til Lillehammer.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, March 18th, 2015

Friluftsliv og Backpacker i Chamonix


En liten stem­nings­rap­port fra Cha­mo­nix og de franske alper. Friluftsliv/Ekstremsport og Back­packer /Ekstremsport har nå tes­tet løy­pene i Cha­mo­nix au Mont Blant i tre dager. Så langt sva­rer opp­hol­det og ski­kjø­rin­gen til for­vent­nin­gene, til tross for at det er nes­ten to uker siden siste snø­fall. Pud­der­kjø­rin­gen lar med andre ord vente på seg. Til nå […]

Skrevet av Per Kjelland, March 17th, 2015