Linjer


Foto bidrar til ny kulturminneplan


Det arbei­des med en ny kul­tur­minne­plan i Elve­rum og der­med skal hus og byg­nin­ger på Vestad og i Lei­ret foto­gra­fe­res. Ele­vene på Foto/opplevelser gjør job­ben sam­men med med­lem­mer fra Elve­rum historielag.

Skrevet av Arne Robert Eidstuen, October 22nd, 2014

Afrika-barnehage og safari


Lekne barn og nys­gjer­rige sjiraffer

Skrevet av Geir Prøven, October 22nd, 2014

Afrika med hovedstoppen i Tsumeb


Rolige Tsumeb og barnehagejobbing

Skrevet av Geir Prøven, October 20th, 2014

Afrika i Katetura og Penduka


Fra fat­tig­dom via flott pro­sjekt og til rockn roll

Skrevet av Geir Prøven, October 18th, 2014

Fra kunst– og håndverkslinja m.m. på radioen i dag.


I går hadde vi besøk av NRK på kunst-og hånd­verks­linja. Se artik­ke­len i nett­avisa og hør radio­inn­sla­get ved å gå på lin­ken :
http://www.nrk.no/ho/folkehogskolene-feirer-150-ar-1.11991473

Skrevet av Gøril Teum, October 18th, 2014

Teater/Musikal i LONDON !


Reise­skild­rin­ger fra ele­vene
Søn­dag 12. okto­ber:
Turen til Lon­don star­tet alle­rede kl 9 om mor­ge­nen, da dro halve klas­sen i en mini­buss til fly­plas­sen sam­men med noen ele­ver fra kunst, mens res­ten møtte oss direkte på fly­plas­sen. Fly­tu­ren til Lon­don gikk smerte­fritt, men så begynte kom­pli­ka­sjo­nene… Express­to­get som vi skulle ta gikk ikke, så vi ble alle […]

Skrevet av Beate Østbye, October 17th, 2014

Afrika i Namibia


Smaks­prø­ver, nytt land og bading

Skrevet av Geir Prøven, October 16th, 2014

Afrika på rundtur Cape Peninsula


Rund­tur med del­fi­ner, ping­vi­ner, town­ship og vinfarm

Skrevet av Geir Prøven, October 15th, 2014

Afrika besøker Township


Stor gjest­fri­het i Township

Skrevet av Geir Prøven, October 15th, 2014

Afrika på Robben Island


Nel­son Man­dela– en stor mann

Skrevet av Geir Prøven, October 14th, 2014