Linjer


Kunstlinja i Barcelona


Opp­le­vel­sene i kø i Barcelona.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, April 25th, 2015

Afrika med varierte dager


Foredrag,Romerriketur, hånd­ball på høyt nivå,gamle ven­ner og gocartkjøring,samt pizza,goddis og uteleker.Altså: Hum­mer og kanari

Skrevet av Geir Prøven, April 23rd, 2015

Er du interessert i teater og nysgjerrig på musikaler? Søk TEATER/MUSIKAL :) Del 2


Her kom­mer noen ord fra to ele­ver i klas­sen; Vibeke og Ken­neth
Livet på tea­ter og musi­kal har både vært utro­lig fan­tas­tisk og moro. Fra posi­tive og krea­tive klasse­ka­me­ra­ter, til følel­ses­ladde opp­le­vel­ser. Som elev her, så får man en inn­sikt i de grunn­leg­gende tek­nik­kene og ver­di­ene innen­for tea­ter og musi­kal, samt utøve de fer­dig­he­tene man allerede […]

Skrevet av Beate Østbye, April 13th, 2015

Er du interessert i teater og nysgjerrig på musikaler? Søk TEATER/MUSIKAL :) Del 1


Har du domino­kort? Har DU domino­kort? Har du doMIno­kort?
Dette sier bitre og lubne Gud­run til sine kun­der. Som du sik­kert ikke skjøn­ner, er dette både star­ten på min mono­log og ”kar­rie” på sce­nen på Elve­rum folke­høg­skole. Nokså tid­lig i skole­året ble klas­sen pre­sen­tert for 10– minut­ters pro­gram­met, som besto av en selv­valgt mono­log, en bevegelsessekvens […]

Skrevet av Beate Østbye, April 10th, 2015

Street art fra kunstlinja


Hvil­ken vari­ant liker du?

Skrevet av Bente Knippa Vestad, April 8th, 2015

Kunstlinja har fortsatt ledig plass for de som ønsker å være med til Barcelona


Her­lige opplevelser

Skrevet av Bente Knippa Vestad, April 7th, 2015

Er du interessert i teater og nysgjerrig på musikaler? Søk TEATER/MUSIKAL :) Intro


Om kort tid rei­ser vi til Praha og der­etter vil fer­den gå videre til Ber­lin. I nes­ten to uker skal vi utforske de to spen­nende stor­by­ene. Fra denne turen vil det komme mange reise­brev her på blog­gen. MEN før den tid, vil jeg utfordre mine ele­ver på Teater/Musikalllinjen til å for­telle akku­rat deg hva du […]

Skrevet av Beate Østbye, April 7th, 2015

Afrika ønsker God Påske


Tusen takk for turen til alle på Afrika,bistand og kul­tur. GOD PÅSKE til alle på EFHS

Skrevet av Geir Prøven, March 26th, 2015

Siste dager i Afrika


Burs­da­ger, mat­la­ging hos Omar og siste dagen på Shela i dag.

Skrevet av Geir Prøven, March 25th, 2015

Afrika på Manda Toto


Lang dei­lig dag med sol­brent hud og for­nøyde mager som resultat.

Skrevet av Geir Prøven, March 23rd, 2015