Linjer


23.04 Reisebrev fra Praha: Teater/Musikal og Band på storbytur


 

Ons­dag 23. april
Vi lan­der i Praha og blir straks hen­tet og kjørt til vårt hotell. Det lig­ger i de vakre omgi­vel­ser i sel­veste gam­le­byen. Etter noen timer til å opp­dage byen på egen­hånd, rei­ser vi ned til elva for en hel­af­ten ute på Vltava. På cruise­bå­ten spi­ser vi en her­lig mid­dag, sam­ti­dig som vi blir underholdt […]

Skrevet av Beate Østbye, April 23rd, 2014

Backpacker/Ekstremsport surfcamp Ericeira, Portugal.


Surf’s up!

Vi har tatt turen sør­over til Euro­pas sør­vestre kyst, og La Points fan­tas­tiske sur­f­camp i Ericeira, ca 4 mil nord for Lis­boa. Første dag fikk vi bøl­ger store nok for alle, og vel­dig mange har nå fun­net gle­den i å finne balan­sen på bret­tet og la natu­ren føre seg til­bake mot den flotte […]

Skrevet av Kristian Finstad, April 23rd, 2014

NAC Class in Lofoten day 4–5


Day 4 we visit Lofotr Viking­mu­seum at Borg. Our guide tells the story about the museum and we get to see all what the museum can offer.

 
Chris­tian the VIKING
Next stop is at Lofo­ten Folke­høy­skole where the schools stu­dents have been so kind and heated up their sauna. Now we try a new acti­vity to show we have […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, April 11th, 2014

Kunstelevene prøver seg på oljemaleri!


Her luk­ter det ekte kunstnere!

Skrevet av Ingema Hoff, April 11th, 2014

Kunst og håndverkslinja på skattejakt!


Bak kunst­sa­len sam­ler vakt­mes­te­rene alt mulig skrot av stort og smått! Super­hel­dig for oss FOR SE HVA VI FANT!!

Skrevet av Ingema Hoff, April 9th, 2014

Opptaksprøven — en selvskrevet musikal


Fre­dag kveld ble stor­sa­len sakte, men sik­kert fylt opp med pub­li­kum. Ner­vene bak scena var til å ta og føle på… Nå skulle ende­lig teater/musikalklassen spille på hjemme­bane — men det er jo kjempe­skum­melt! Sam­ti­dig var alle enige om at det var litt vemo­dig også. Det var siste gan­gen de skulle stå på scena sam­men. Der­for var bud­ska­pet klart rett før de trådte inn på scene­gul­vet: «Nå skal vi kose oss!»

Skrevet av Beate Østbye, April 7th, 2014

Vårens vakreste bryllup


Krea­tivt, vak­kert, sam­fullt og morsomt!

Skrevet av Geir Prøven, April 5th, 2014

Band runder av turnè-perioden med konsert på hjemmebane i kveld


Det er en tid for alt. Now it’s time to Rock…again!

Skrevet av Arild Sveum, April 4th, 2014

Afrika til Romerrike og Kongsberg


Artig å se en annen fhs– med flotte opp­set­nin­ger og stor gjestfrihet.

Skrevet av Geir Prøven, April 4th, 2014

Kunstgjengen lager smykker


Etter Bar­ce­lo­na­tu­ren er mange av dagene til­brakt på tre­verk­ste­det. I dag er vi også der, og lager smyk­ker av ulike mate­ria­ler som sølv, lær, sil­ver­clay og tre. Det er arbeid som kre­ver tål­mo­dig­het og fin­ger­fer­dig­he­ter, og resul­ta­tene blir utro­lig flotte! Mange av smyk­kene blir helt sik­kert med på utstil­lin­gen vår i mai.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, April 3rd, 2014