Linjer


God jul til alle som søker folkehøgskole i 2015


Vel­kom­men til Elverum

Skrevet av Geir Prøven, December 18th, 2014

Tom for julegaveideer?


«Gi en jule­gave som hjelper»

Skrevet av Geir Prøven, December 12th, 2014

Norwegian class in Copenhagen day 2


This mor­ning we start with a trip up to the very top of Copen­ha­gen; The tower of Our Saviors Church (Vor frel­sers­kirke). Here we get a fan­ta­s­tic view of the city.
And­res and Emma on top of the tower
Jake and Vic­tor
Coun­ting 10, all back down on the ground
Next we look atA­mai­len­borg Castle where the Royal family usual have […]

Skrevet av Susan Ege Andersen, December 4th, 2014

Kjøp billett til Nissene på Folkehøgskolen!


Pla­kat Nisse­fore­stil­ling 2014
«Nis­sene på folke­høg­sko­len» er i gang. En full­satt sal med barne­hage­un­ger kl 10 i dag. Og for noen enga­sjerte unger.Undrende,spørrende og dan­sende levde de seg gjen­nom tab­låer, ute­sce­ner og selve hoved­fore­stil­lin­gen i stor­sa­len. De sang med, og gjen­for­tel­lin­gens gle­der var lett syn­lig under grø­ten i Peise­stua etterpå.
I kveld er det åpen fore­stil­ling og det […]

Skrevet av Beate Østbye, December 3rd, 2014

Norwegian in Copenhagen


We are now visi­ting the city of Copen­ha­gen in Den­mark. We take the Canal boat to see many inter­e­s­ting places in Copen­ha­gen from the sea­side. We eat din­ner at res­tau­rant Ankara before we explore the city in groups.  Here are some pic­tu­res of Copen­ha­gen by night.
View from Kon­gens Nytorg
Nyhavn
Chris­t­mas can­dies are temp­ting
Ama­ger­torv
Chris­t­mas mar­ket at Højbroplads

Skrevet av Susan Ege Andersen, December 2nd, 2014

Tusen takk for ei super helg


Dyk­tige elever,stolte ansatte og hyg­ge­lige gjester

Skrevet av Geir Prøven, December 1st, 2014

Rare eventyr sjette og siste dag


Etter en fan­tas­tisk pre­miere hadde vi sky­høye for­vent­nin­ger til fre­da­gens siste fore­stil­lin­ger, og nok en gang viste ele­vene hva de kan. Ikke bare gjen­nom­førte de fore­stil­lin­gene på en strå­lende måte. Til tross for lite søvn, ner­ver og et større pub­li­kum enn noen gang før, viste ele­vene like mye enga­sje­ment som om det var pre­miere. Dette […]

Skrevet av Beate Østbye, November 21st, 2014

Rare Eventyr femte dag


Da er vi ende­lig i gang! Det var spente ele­ver som møtte opp til Ord for dagen tid­lig tors­dag mor­gen. Etter møtet med fel­les opp­var­ming var det bare å finne frem kosty­mer og rekvi­sit­ter. Tab­lå­ene var alle­rede på plass kl. 09.00 og da var det bare å vente på første pulje med unger. Barna gikk […]

Skrevet av Beate Østbye, November 20th, 2014

Rare Eventyr fjerde dag


Det er dagen før dagen og nå kla­rer vi nes­ten ikke vente len­ger! Å vente er desi­dert den vans­ke­ligste opp­ga­ven. Nå som ting ende­lig begyn­ner å ta form er det mange ele­ver som begyn­ner å bli utål­mo­dige. I dag har vi hatt gene­ral­prø­ver, med øving med kosty­mer og rekvi­sit­ter. Sce­no­gra­fi­grup­pen har gjort en fantastisk […]

Skrevet av Beate Østbye, November 19th, 2014

Rare Eventyr tredje dag


Etter et ganske slapt mor­gen­møte med litt trøtte ele­ver, våk­net de aller fleste til liv etter gruppe­mø­tene. Nå som fore­stil­lin­gene nær­mer seg er det vik­tig at ting begyn­ner å komme i orden, noe vi begyn­ner å innse. Vi begyn­ner all­tid rett på job­bin­gen etter mor­gen­sam­ling og fel­les­møte, og dagen i dag var intet unn­tak. Selv […]

Skrevet av Beate Østbye, November 18th, 2014