Linjer


Teater/Musikal jobber med monologer


Sånn ser klasse­rom­met ut da mono­log­ar­beid står på pla­nen. I dag gikk start­skud­det for mono­log­ar­bei­det som til­slutt skal inn­lem­mes i et 10 minut­ters pro­gram. Hvem er jeg? Hva gjør jeg? Hvor er jeg? Når da da? Ja, men hvor­fooor?? Mange spørs­mål skal besva­res. Det ten­kes og skri­ves og dis­ku­te­res. Etter bare noen timer kan vi […]

Skrevet av Beate Østbye, September 17th, 2014

Kunstlinja i Helsinki


Man­dag satte Kunst­linja kur­sen til Hel­sinki, mekka for skan­di­na­visk design.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, September 17th, 2014

Snowboards første dag på surfecamp i Hoddevik


Tirs­dag mor­gen kl 10.00 star­tet sur­fe­kur­set med teori i stua med etter­føl­gende utde­ling av våt­drak­ter og surfebrett.

Skrevet av Marius Bergan, September 17th, 2014

Teater/Musikal og teatersminkedager


I denne skri­vende stund er sminke­rom­mene i tea­ter­gar­de­ro­ben fulle av 15 stykk men­nes­ker som svin­ger seg rundt med sminke­pens­ler og andre sminke­spat­ler… Det gnuk­kes og gnis og det er rett og slett helt fan­tas­tiske mas­ker som kom­mer frem. Her kom­mer noen bil­der fra opp­star­ten i dag — og mange flere bil­der vil komme. Skjønne Marie-Therese […]

Skrevet av Beate Østbye, September 15th, 2014

Herlig helg med tyttebærseminar og Herrenes aften


Med strå­lende vær var det flott å gå på tur og plukke tytte­bær. Mye bær ble det også. Men hel­gens høyde­punkt var defi­ni­tivt Her­re­nes aften arran­gert av jen­tene. Den var spek­ket av god­bi­ter for guttene.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, September 14th, 2014

Spennende år for Afrika-bistand & kultur


Flott start med Afrikagjengen!

Skrevet av Geir Prøven, September 9th, 2014

Land Art og sand mellom tærne.


 
Sola skin­ner og vi job­ber med Land Art på stranda. Land Art er beteg­nelse på en ret­ning innen kunst som gjorde seg gjel­dene fra slut­ten av 1960-årene. Kunst­nerne job­ber i, med og på natu­ren, gjerne med pro­sjek­ter med begren­set varig­het. Vi job­ber med egne ideer med de mate­ria­lene som er til rådig­het på […]

Skrevet av Gøril Teum, September 6th, 2014

Kunstlinja forbereder workshop


Kunst­linja for­be­re­der work­shop i for­bin­delse med «Aktiv for andre».

Skrevet av Bente Knippa Vestad, September 5th, 2014

Fjelluke på Glitterheim


Fjell­tu­rer, kort­spill, yatzy og nye ven­ner. En mini­uke på fjel­let er herlig.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, September 3rd, 2014

Magisk elevkveld


Årets første elev­kveld ble en kjempe­suk­sess, og den magiske stem­nin­gen var til å ta og føle på.

Skrevet av Bente Knippa Vestad, August 30th, 2014