Manus

Bli en bedre skribent, forfatter eller dikter!

Et fag for deg som trives med å bruke fantasien og dikterevnen. Sangtekster, noveller, dikt, revynummer, kåserier, eventyr og artikler er noe av det dere kan prøve dere på. Fritt valg! Du blir den aktive skribenten, og får tips og veiledning. Du lager deg idébanker, og drøfter gjerne vinklinger/temaer med de andre. Fint med laptop, men bruk også gjerne penn og papir… og en kaffekopp.