Elverum folkehøgskoles venneforening

Elverum folkehøgskule har en egen venneforening. Det skal være en selvstendig venneforening hvis formål er ved frivillig innsats å støtte opp om Elverum Folkehøgskule og bidra til å skape engasjement, interesse og positiv markedsføring av skolen.

Årsmøte holdes hvert år i løpet av jubileumshelgen.

Alle som ønsker det og betaler kontingent kan være medlem i venneforeningen, men bare tidligere elever har stemmerett på årsmøtet og kan velges til styremedlemmer. Øvrige medlemmer har møterett og forslagsrett på årsmøtet.

Foreningen ønsker flere medlemmer!

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i venneforeningen og støtte foreningens arbeid.

Vipps 100 kr til #584523. Skriv navn og mailadresse i meldingsfeltet.