0

Afrika på jobb i barnehager

Kl 0750 kom lederne fra 8 forskjellige barnehager og tok i mot oss ved bunglowene der vi bor. I fem dager skal vi være med å observere,leke unga og legge planer for hva som skal kjøpes inn til de [...]