Media

Elverum folkehøgskoles publikasjoner

Fra skolekatalog til elevmagasiner, her finner du Elverum folkehøgskoles publikasjoner.

Skole­ka­ta­log for Elve­rum folkehøgskole

Skole­ka­ta­log for Elve­rum folke­høg­skole med infor­ma­sjon om sko­len, lin­jer, valg­fag, Elve­rum by og mye mer.

Design av Eivind Høimyr

FHS-magazine, nr. 1 – 16/17

Pro­du­sert av Design valg­fag, høsten 2016.
Maga­si­net er pro­du­sert for å gi ele­vene en skik­ke­lig design­ut­ford­ring, sam­ti­dig som de tar bil­der, lager annon­ser og skri­ver artik­ler. Resul­ta­tet etter mange timers hardt arbeid ser du her, og det gir et lite inn­blikk i hva som skjer på folkehøgskolen.

Av
Design valgfag

FHS-magazine, nr. 2 – 13/14

FHS-magazine er pro­du­sert av ele­ver på Design valg­fag, vår­se­mes­te­ret 2014.
Maga­si­net er pro­du­sert for å gi ele­vene en skik­ke­lig design­ut­ford­ring, sam­ti­dig som de tar bil­der, lager annon­ser og skri­ver artik­ler. Resul­ta­tet etter mange timers hardt arbeid ser du her, og det gir et lite inn­blikk i hva som skjer på folkehøgskolen.

Av
Design valgfag

FHS-magazine, nr. 1 – 13/14

FHS-magazine er pro­du­sert av ele­ver på Design valg­fag, høst­se­mes­te­ret 2013.

Av Design valgfag

FHS-magazine, nr. 2 – 12/13

FHS-magazine nr. 2 – 2012/2013 er pro­du­sert under tema­uka «Elve­rum folke­high­schoolym­pics», vår­se­mes­te­ret 2013.

Av
Design valgfag

FHS-magazine, nr. 1 – 12/13

FHS-magazine nr. 2 – 2012/2013 er pro­du­sert under tema­uka «Rare even­tyr», høst­se­mes­te­ret 2012.

Av
Design valgfag