Teater

Bli en bedre skuespiller

I teater valgfag har vi med bakgrunn i Stanislavskij-teknikken fokus på karakterarbeid og tekstforståelse. Gjennom morsomme teater- og improvisasjonsøvelser skal vi trene opp samspill, kreativitet og konsentrasjon, som skal gjøre oss bedre rustet til vår avsluttende teateroppsetning.

Å spille en annen karakter kan være frigjørende og morsomt.