Bokstaven E som bretta papir. Illustrasjon

Elverum folkehøgskoles

Fjernundervisning

For å forhindre smittespredning av Covid-19 har myndighetene bestemt at elevene ved norske folkehøgskoler skal reise hjem. Skoleåret er imidlertid ikke avsluttet eller satt på pause – vi fortsetter undervisningen etter beste evne.

Skoleåret fortsetter…

Ansatte er fortsatt på jobb, men følger smitteverntiltak etter råd fra smittevernlegen i kommunen. Vi opprettholder elevkontakten via vår kommunikasjonsplattform Teams, som vi har brukt i hele år.

Timeplanen følges så langt det lar seg gjøre, men vi må selvsagt gjøre store tilpasninger. Faglig opplegg blir publisert gjennom uka på tilnærmet det tidspunkt fagene ligger på timeplanen.

Se timeplanen for fjernundervisning her >

Det er linjefag på onsdag og torsdag, og fellesfag mandag og fredag. På lørdag er det seminar. Vi viderefører romvask – men bytter ut internatrommet med elevenes rom hjemme. Vi forsøker også å opprettholde valgfagsaktiviteten så langt det er mulig.

Målet med fjernundervisningen er å fortsette danningsprosessen vi står midt oppi, og den faglige, sosiale og personlige utvikling hos den enkelte elev.

Nederst på denne siden finner du enkelte innlegg relatert til fjernundervisningen. Vi fyller på over de kommende dagene.

Foto: Eivind Høimyr / @fotolarer
Vi gleder oss til å ha full foredragssal igjen!
page 1 of 2