Media

Elverum folkehøgskole film

Det produseres mye Elverum folkehøgskole-film. Her ser du vårt utvalg filmer fra elevkvelder, forestillinger, konserter, elevkvelder, studieturer, fagopplegg og mye mer.