Regarding Christmas holiday, quarantine and Covid-19

Juleferien 2020

Det blir IKKE anledning til å ha karantene på folkehøgskolen etter hjemreise til land som er definert som røde av Folkehelseinstituttet. De som reiser ut av Norge i forbindelse med juleferien MÅ gjennomføre karantene i henhold til gjeldende regler utenfor skolen, før de returnerer til skolen. Dette er etter råd fra smittevernlege Skulberg i Elverum. Det vil være mulig å bo på folkehøgskolen i juleferien, for de som ikke reiser ut av Norge pga. Covid–19. På julaften, 1. dag jul, nyttårsaften og 1. nyttårsdag vil det bli servert middag. Karantene som utføres utenom ferier defineres som fravær.

Christmas holiday 2020.

There will NOT be an opportunity to quarantine at the folk high school after returning from countries defined as red by the Norwegian Institute of Public Health. Those who leave Norway during the Christmas holidays MUST carry out quarantine according to formal rules outside the school, before returning to school. This is on the advice of infectious disease physician Skulberg in Elverum. It will be possible to stay at the folk high school during the Christmas holiday, for those who do not leave Norway due to Covid–19. On Christmas Eve, the first day of Christmas, New Year’s Eve and New Year’s Day, dinner will be served. If you do quarantine after the spring semester have begun, it is defined as absence.

Bistand Bærekraft Historie Kommende arrangementer NCFU Norsk Cøliakiforening norsk språk norsk språkinnlæring Studietur suggestopedi