Skolens verdigrunnlag

Men bakgrunn i ytringer og handlinger som kan ha vært rasistiske i vårt nærmiljø i det siste, vil jeg minne om skolens verdigrunnlag:

«Elverum folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole og sidestiller alle livssyn. Vårt verdigrunnlag baserer seg på Grundtvigs menneskesyn. Det enkelte menneske står i sentrum, og har krav på respekt uansett hudfarge, religion og sosial tilhørighet.»

Per Egil Andersen

Rektor

Skriv en kommentar