Angående Covid-19 / Regarding Covid -19 (oppdatert 13.07.20)

News from the government (this page is updated with the latest news regarding Covid 19 and entry to Norway)

Vi planlegger en mest mulig normal oppstart og gjennomføring av skoleåret 2020/2021. Vi vil ta hensyn til nødvendige tiltak i forhold til gjeldene anbefalinger og regelverk. Dette gjelder f.eks. innkvartering, matservering og reising, – der vi vil justere og tilpasse slik at vårt opplegg blir både godt, trygt for alle gjennomførbart. Vårt utgangspunkt er en mest mulig normal hverdag, men med nødvendige tilpasninger. Her er siste nytt fra regjeringen om skolestart for folkehøgskoler.

We plan for a normal school year in August, but we will do the necessary measures according to current recommendations and regulations because of Covid 19. This consider – among other things – accommodation, food service and traveling.  We will adjust and adapt so that our arrangement is good and safe for everyone. Our goal is a most normal everyday life, but with necessary adjustments. Regarding foreign students who needs a resident permit, UDI is now open for applications again! They will not send entry permissions yet – even if you get a resident permit, but they wait for new directives about this from the government.

Skriv en kommentar