Konsekvenser av COVID-19 (oppd. 24. mars, 17.00)

Oppdatering 24. mars 17.00

Til orientering:
Til årets elever og andre med tilknytning elevene våre. Regjeringen viderefører alle tiltak som ble innført 12. mars. Dette gjelder foreløpig til 13. april. Det betyr at skolen TIDLIGST kan starte 16.april. Nærmere informasjon om dette vil komme fra Regjeringen.

Vi vil fram til og med 03. april fortsette med fjernundervisning. Det er flott å se at så mange av dere elever deltar, er kreative og engasjerte. Hold kontakt med hverandre og skolen!

Som nevnt ved flere anledninger er krav om erstatning for turer o.l. når det gjelder mars oversendt vårt forsikringsselskap. Når dette er klart, vil oppgjør med dere for mars bli gjennomført. Fortsatt gjelder derfor tidligere informasjon om å betale faktura for mars. Og som også tidligere nevnt, om dere ikke har penger til mat og bolig kan du gjøre en mindre innbetaling for mars.

Når det gjelder eventuell skole i april og mai må vi bare vente på informasjon fra myndighetene. Fakturering for april vil foreløpig ikke skje.

Det viktigste nå er å følge smittevernråd fra myndighetene. På den måten kan vi raskere komme tilbake til en vanlig hverdag med skole, arbeid, sosialt samvær og fritidsaktiviteter.

Videre informasjon vil komme, når ny informasjon foreligger.

Alle gode ønsker – fra Per Egil, rektor.

Oppdatering 12. mars 13.35

Til informasjon
Regjeringen har bestemt at alle skoler skal stenges. Elevene skal reise hjem til sine hjem.

Elever som er på tur skal avslutte turen og reise hjem, lærene organiserer tur til skolen. Elever som det passer for med reiseruta kan reise rett hjem uten å reise om skolen. De som ikke har noe sted å reise, blir med til skolen.

Oppdatering 12. mars 11.50

Til informasjon
FHI og smittevernlegen uttaler at vi ikke skal isolere klasser eller enkeltpersoner på skolen. Elever som ønsker å reise hjem, kan det om de ønsker det. Skolen vil fortsette så normalt som mulig. Dette er etter råd fra FHI og smittevernlegen i Elverum nå!

Vi vil videre ha løpende dialog med myndighetene om eventuelt nye tiltak. Allerede innførte smitteverntiltak fortsetter.

Reisene i Nord-Norge for Friluftsliv, Foto, Norwegian og Kunst forsetter som planlagt.
Snowboard kommer hjem i kveld ca. 24.00 via Fredrikshavn og Gøteborg med minibuss. 15 av Backpackerne kommer til Gardermoen i 17-tiden og blir hentet der med minibuss av Kristian. Halvor og de 3
siste Backpackerne kommer hjem fra turen med tog i morgen.

Per Egil
Rektor

Oppdatering 12. mars 10.15

Status, Covid-19:
Vi venter på svar fra Smittevernlegen og FHI. Sist kontakt var 09.10. Beskjed fra legen var da at de ventet på retningslinjer fra FHI. Vi kommer med oppdatert info så snart vi vet mer.

Oppdatering 11. mars 23.59

Til Informasjon, fra rektor:

Innen klokken 10 i morgen formiddag vil Folkehelseinstituttet gjennom Smittevernlegen i Elverum gi oss instrukser om hva vi skal gjøre videre med de forskjellige klassene på skolen.

Skolen vil umiddelbart etter dette sette i verk tiltak som smittevernlegen gir beskjed om. Det gjelder de som er på skolen, de som reiser i Norge og de 36 som kommer tilbake etter å ha vært i utlandet.

Det vil da bli tatt stilling til om noen skal isoleres, sendes hjem osv. De som er på reise i Norge skal så langt fortsette på sine turer.

Backpackerne blir hentet i egen buss på Gardermoen. Snowboard/Freeski kjører egen buss.

Det er ingen av de som har vært i utlandet som har symptomer man skal være oppmerksom på ved smitte og utvikling av COVID – 19.

Oppdatering 11. mars 22.24

Pga. av COVID-19 er alle våre utenlandsturer avlyst!

Backpackerne kommer til Norge med fly fra Hamburg i morgen ettermiddag.

Snowboard har nå snudd i Hamburg. De overnatter i Hirtshals og tar ferge til Larvik fra Hirtshals kl 12.

Turen som nå gjennomføres i Norge skal foreløpig gå som planlagt. Det gjelder Norwegian, Kunst, Foto og Friluftsliv. Det er foreløpig IKKE aktuelt å stenge skolen.

Det som nå har skjedd er etter beskjed fra smittevernlege Skulberg i Elverum kommune og Fylkeslegen i Innlandet. Vi kommer til å følge råd fra våre helsemyndigheter og har løpende kontakt med de!

Per nå har vi ikke registrert smittede elever eller ansatte ved vår skole.

 

Hygiene

Elverum folkehøgskule har innført smitteverntiltak og følger råd gitt av norske myndigheter. Vi har dialog med smittevernlege Skulberg i Elverum kommune. I tillegg til råd fra myndighetene har vi innført ekstra tiltak angående hygiene og renhold.

Vi vil videre fortsette å forholde oss til de råd som blir gitt av offentlige myndigheter.

Reising

Skolen har avlyst turen for Afrikalinja til Uganda, Rwanda og Kenya. dette med bakgrunn i skriv fra helsemyndighetene i Uganda og samtaler med representanter for ambassadene i Kenya og Uganda.

De berørte elevene får tilbud om tilsvarende reise i sommer eller sammen med neste års tur til Uganda, Rwanda og Kenya.

I reiserute for Backpackerklassen, som reiser i 14 dager på interrail, er Italia kuttet ut og oppsatt reiserute blir vurdert fra dag til dag etter reiseråd fra norsk og europeiske myndigheter.

Reising etter påske vil bli vurdert fortløpende og avgjørelser blir tatt før påskeferien.

Eventuelle økonomiske erstatninger vil bli gjort i etterkant av skoleåret. Eventuelle erstatninger vil bli vurdert i samarbeid med vår forsikringspartner KNIF forsikring.

Skolepenger skal betales etter oppsatt plan og utsendte fakturaer.

Elverum 09.03.2020

Elverum folkehøgskule

Per Egil Andersen

Rektor

Skriv en kommentar