Spennende valgfag: Kompis og Diskusjonsforum ved Elverum folkehøgskole

Diskusjonsforum og Kompis valgfag er to av mange valgfag ved  Elverum folkehøgskole i høst.

Elevene velger mellom 28 forskjellige fag, uketimene for fagene varierer fra en til fem timer per uke.

Jakob Hareide går på Fotolinja og har valgt; Filmklubb, Fotball, Leksehjelp, Diskusjonsforum, Kor, Tegning-maling og Teater som valgfag denne høsten. Jakob fremhever Diskusjonsforum som et spennende og viktig valgfag. Han sier han gjennom dette faget lærer å lytte, respektere andres meninger og selv får trening i å argumentere saklig for egne tanker. Han mener det er viktig å sette seg inn i dagsaktuelle nyheter og problemstillinger.

Synnøve Bysvveen på Backpackerlinja synes det er flott å ha mange valgfag. Hun nevner at valgfaget Kompis høres ekstra spennende ut. Kompis valgfag gjennomføres i samarbeid med Røde kors. Gjennom dette samarbeidet og faget møtes og aktiviseres unge innvandrere sammen med ungdommer fra Elverum folkehøgskole. Elevene som har dette faget får også en innføring i kulturforståelse og hvordan det er å komme til Norge som flyktning.

De sier begge at det er fantastisk å få prøvd ut så mange forskjellige fag ved Elverum folkehøgskole.

Her er de begge klare for fotball valgfag på fotballbanen til Elverum folkehøgskole.

Skriv en kommentar