Hvordan ønsker du at dine tankemønstre skal være?

Etter hvert som vi vokser opp danner vi oss tankemønstre. En tanke fører til en ny tanke. Jo oftere vi tenker den samme tankerekken, jo sterkere blir den koplingen/det tankemønsteret.

Carol Dweck er en professor i psykologi ved Stanford university. Hun har skrevet artikler og bøker om det hun omtaler som “fixed mindset vs growth mindset”, eller “fastsatt tankesett vs vekstorientert tankesett”.

FIXED MINDSET/fastsatt tankesett
– Egenskaper er noe man enten har, eller ikke har.
– Det er best å unngå utfordringer, for utfordringer
kan avsløre mine feil og svakheter.
– Om det blir vanskelig, så gir jeg helst opp.
– Innsats er unødvendig. Innsats er noe du må
gjøre hvis du ikke er flink nok.
– Jeg vil ikke ha tilbakemeldinger og feedback,
det kan avsløre mine feil og mangler.
– Jeg tar tilbakemeldinger personlig.
– Om jeg møter motgang blir jeg veldig umotivert
og legger gjerne skylda på alle andre.
– Andres suksess gjør at jeg føler meg truet.
– Når jeg gjør feil, er ikke jeg god nok.
– Ønsker tilbakemeldinger på at jeg er smart.
– Mine evner avgjør alt.

GROWTH MINDSET/vekstorientert tankesett

– Egenskaper/ferdigheter får jeg om jeg jobber hardt.
– Egenskaper/ferdigheter kan alltids forbedres.
– Jeg liker utfordringer.
– En utfordring er en mulighet til å vokse.
– Mer motstandsdyktig.
– Innsats er helt nødvendig.
– God innsats er veien mot målet.
– Tilbakemeldinger er nyttige og noe man kan lære av.
– Tilbakesteg bør være en vekker om å jobbe hardere neste gang.
– Andres suksess inspirerer meg
– Når jeg gjør feil, så lærer jeg.
– Jeg ønsker tilbakemeldinger på at jeg jobber hardt.
– Jeg kan lære meg alt jeg ønsker å lære.

I ulike situasjoner kan vi kanskje relatere til begge disse tankesettene. Men det fine med tankesett og tankemønster er at man kan trene dem opp. Når du får en tanke så kan du velge hvor den skal lede til. Jo flere ganger man kopler en tanke til en annen, jo sterkere blir koplingen mellom dem og jo sterkere blir det tankemønsteret.

Hvilket tankesett kan du relatere mest til? Hvilket tankesett ønsker du å velge? Hva slags tankemønster ønsker du å ha?

Skriv en kommentar