Konkurranseinstinkt på toppnivå!

Å følge med på et så hektisk program som under denne uka og i tillegg blogge om det er ikke enkelt, men nå kommer det en rask oppdatering for hva som har skjedd på Elverum Folkehøyskole de tre siste dagene (etter forrige blogginnlegg). Informasjon om dagen i går kommer her og nå, og så blir det et eget innlegg for mandag og tirsdag om litt.

– På søndag skrev jeg at studentene ble delt inn i team. Åtte team totalt. Teamenes første oppgave var å gi et navn til sitt nyskapte land, lage et slagord/nasjonalsang og forme en egen T-skjorte/drakt.

Grønne drakter: 

Victor Viridi Diefacehoesea med slagordet: “Eat your greens, lick my beans. F*ck your teams!”

Oransje drakter:

West Korea med slagordet: “We are the best from the west!

Turkise drakter:

Squid Squad med slagordet: “Exquisite!”

Røde drakter:

Sangreno med slagordet: “Blø for drakta!

Gule drakter:

The Democratic Penguin Republic of Antactica med slagordet: “Noot, noot Motherf*cker!”

Blåe drakter:

Blue Mountain State med slagordet: “Individually unique, together complete!”

Lilla drakter:

Nataliandia med slagordet: “Hvem kommer alltid først? – Nataliandia (x3)!

Rosa drakter:

Rozoviistan med slagordet: “Kyakaha!

(Bemerk: Ansvar for eventuelle feilstavelser av land og/eller slagord fraskrives. Ingen i pressegruppa ønsker å bli holdt ansvarlig) …

 

Hvem som vinner er vanskelig å få med seg, og enda vanskeligere har det vært å peke ut seg taperne i de aktivitetene som har vært fram til nå. For selv om konkurranseinstinktet ligger latent inne hos en stor andel av deltakerne, så heier og roser de fram sine motstandere.

Under “Folkhighschoolympics” finnes det ikke tapere. Kun vinnere og verdige motstandere. Det er min konklusjon.

Aktivitetene i går var: skistafett, snøballduell, sparkstafett, Texas hold’em og Wii-tennis. Med andre ord aktiviteter som krevde alt av studentene. Både fysisk og mentalt. Tror du meg ikke? Det er bildebevis:

Album 1 – skistaffet:

Album 2 – snøballduell:

Album 3 – sparkstafett:

Album 4 – Texas hold’em:

Album 5 – Wii-tennis:

English version:

To be following a hectic program, as under this week, and still be blogging about it later on isn’t as easy as it seems, but here comes a short update of what we have been doing since the previous update. The information about Wednesday (30.01.19) comes here, and all you need to know about Monday and Tuesday will be written about in the next post. (So continue to follow us!)

On sunday the students were as told previously splitted into eight different groups. The teams first task was to name their newfound country, make a slogan and create their own T-shirt/costume.

The green costumes:

Victor Viridi Diefacehoesea. Slogan: “Eat your greens, lick my beans. F*ck your teams!”

The orange costumes:

West Korea. Slogan: “We are the best from the west!”

The turquoise costumes:

Squid Squad. Slogan: “Exquisite!”

The red costumes:

Sangreno. Slogan: “Bleed for the T-shirt!”

The yellow costumes:

The Democratic Penguin Republic of Antarctica. Slogan: “Noot, noot Motherf*cker!”

The blue costumes:

Blue Mountain State. Slogan: “Individually unique, together complete!”

The purple costumes:

Nataliandia. Slogan: “Who comes always first? – Nataliandia (x3)!”

The pink costumes:

Rozovyystan. Slogan: “Kyakaha!”

(Note: All responsibility with the misspelling is hereby excluded. No one in the press-group is to be kept responsible).

Who is about to win is difficult to know, and even harder is it to point out the losers in the different activities. Because even though the competitive spirit are there in one and each of the students, the opponents are still getting cheered and praised upon.

Under the Folkhighschoolympics there are no losers. Everyone’s a winner and a worthy opponent. That is my conclusion.

Yesterday’s activities was: Ski relay, Snowball duel fight, Sleigh relay, Texas hold’em and Wii-tennis. In other words, these were the activities that demanded everything of the students. Both physical and mentally. Do you not believe me? There are proofs above.

Skriv en kommentar