Rare eventyr – Dag 5!

I dag hadde vi vår første forestilling og vi hadde ikke noe tid til å være nervøse. Showet startet 9:30 og barna kom enda tidligere. I stedet for ville ungdommer som springer rundt hadde vi nå små barn- som egentlig er ganske likt. I alt var den første forestillingen en suksess! Å se alle barna danse og synge og rope med var veldig søtt og varmende. Charlie Runge fra gruppe 1, likte å være på scenen, men levde seg så mye inn i skuespillet at hun glemte at hun skulle være en tann. “Jeg glemte den ene tingen jeg skulle gjøre-men resten gikk greit. Jeg fulgte bare ikke med”. Vi har alle vært der, Charlie.

I går arrangerte band valgfag åpen scene. Hvem som ville kunne melde seg på og spille musikk- eller i ett tilfelle, ha en tale om at alkohol-reglene på skolen er for strenge. Kooper Hval, en av de i valgfaget band og en internasjonal elev fra Washington, kommenterte på gårsdagens opptreden: “Bortsett fra teateret vi har jobbet med denne uka og et stykke jeg hadde i første klasse, så var dette den første gangen jeg har fremført noe foran et publikum”, selv om han ikke har erfaring med å synge foran publikum ville Kooper likt å gjøre det igjen: “Jeg ville gjort det igjen og neste gang skal vi forberede oss mer”.

Dokumentasjons-gruppa har hatt ansvar for å fortelle resten av verden hva som har foregått her på Elverum Folkehøgskule. Denne bloggen, Instagram og Facebook, filming og bildetaking-dokumentasjons-gruppa har vært ganske opptatt bak fasaden. Clare Aragon har jobbet med Cecilie Fanebust og Aleksandra Szuwarska for å lage en kortfilm basert på årets Eventyruke. “Vi filmet mye behind the scenes når skuespillerne gikk gjennom stykkene og vi satt det sammen til en video”, forklarte Clair. “Vi ville vise hvordan det var når alle framførte, siden de fleste gruppene bare så sine egne gruppemedlemmer”. Den veldig korte videoen vil være på vår YouTube i løpet av uka.

På samme tema om behind the scenes, så har alle gruppene hatt en oppgave hvor de skulle lage sin egen video om hvordan det var å jobbe i gruppa. Det er ganske dramatiske versjoner av hvordan det egentlig var, og premieren er på mandag. I morgen er den siste teaterforestillingen, men i kveld er premieremiddagen vår! Vi har til og med en kleskode!

In english:

Our first performance was today and there was absolutely no time to be nervous; the play started at 09:30 and the kids came a little bit before. Instead of wild teens running amok we had small children running amok- which is basically the same thing. All in all, the first performance was a success! Seeing all of the kids dance and sing and yell along was super cute and heartwarming. Charlie Runge, from group 1, enjoyed being on stage but got a bit caught up with the skit around her instead of focusing on being a tooth: “I forgot the only thing I had to do- but the rest was fine; I just didn’t pay attention”. We’ve all been there Charlie.

Last night band class hosted an open mic night- any student could sign up and sing and play music- or in one case, go on a calm tangent about the alcohol rules here. Kooper Hval, a band student and an international student from the great state of Washington, commented on performing last night: “Besides the performance we’re doing for the skits, and besides a play I did in first grade, this was the first time I’ve performed before a crowd”, despite his inexperience in singing before crowds, Kooper would love to do so once more; “I’d do it again and next time we’d try to prepare more”.

A little less focused on group, the documentation group, has been in charge of making sure the outside world has known what’s been going on here at Elverum Folkehøgskule. Be it this here blog, posting on instagram or facebook, filming, taking pictutes- the documentation group has been quite busy behind the scenes. Clare Aragon has been working with Cecilie Fanebust and Aleksandra Szuwarska to make a short film based on this year’s Eventyruke. “We took a lot of videos of the performers behind the scenes as they were running through their various skits and we stitched them together to make a behind the scenes thing for the week”, Clare explained. “We wanted to show what goes on while everyone is performing because most of the groups only saw their group members”. That very short film will be up on our youtube channel sometime this week.

On the same topic of behind-the-scenes, all of the groups were tasked to make their own videos about what went on in their groups during rehearsal. They’re all quite dramatically re-enacted and will be premiered on Monday. Tomorrow is our last performance for our skits, but tonight is our premiere dinner! Dress code and everything!

Skriv en kommentar