Klart for den 9. Eventyruken!

Å starte dagen med å få sove lenge får alltid elevene i et godt humør. Når vi alle møttes til ord for dagen fikk vi vite hva denne uka skulle brukes på. Afrika-lærer Geir framførte en energifull monolog for skolen og avsluttet med sang for å få alle i teaterhumør. I dag er den første dagen av dette årets Eventyruke! Vi ble delt i syv grupper, og for å starte opp uka ble det trekt opp hvilke eventyr vi skulle jobbe med. Syvende far i huset, Reveenka, Askeladden og alle hans fortellinger- alle gruppene skulle få et kjent eventyr de skulle framføre med sin egen unike tvist. Skal handlingen foregå i framtiden? Vil helten nå bli til skurken? Alle fikk være med å dele sine ideer når gruppene møtte på hvert sitt rom.

Elise Bjerke fra gruppe 1 fortalte oss at hennes gruppe skal ta for seg klassikeren Karius  og Baktus: “Karius og Baktus er gangstere og rappere… og de havner i en rap battle med fluor-gjengen.” Mens gruppen prøvde på fargerike kostymer og gigantiske parykker beskrev Elise uttrykket de var ute etter: “For det meste går vi for noe klassisk, noe som speiler barneboka, men med litt mer bling.” Krista Hall, som skal spille en tann denne uka har mange forventninger til Eventyruka. “Jeg er spent på å se hvordan alt skal bli gjort”.

Dag to er i gang og det er en god tid til å fokusere på øvingen og å få hver del perfekt. Gruppe 5, som jobber med klassikeren Askeladden og de gode hjelperne, er dedikerte til å gjøre deres versjon av historien helt perfekt. “Vi skriver de siste delene av stykket nå, så skal vi øve på scenen” forklarer elev Linn Terese. Når det ble spurt om hvor mye tillit hun har til at gruppen blir å gjøre det bra svarte Afrika-eleven at hun virkelig har troen og høye forhåpninger. Onat Uce, et annet medlem av samme gruppe er like spent: “Jeg skal være prinsessen og er veldig fornøyd med det”. Når elevene ikke jobber med å huske replikkene sine og øve på scenene, så bygger og dekorerer de rekvisitter. Mette Hooibrink og Finja König lager et monster for deres stykke Syvende far i huset. Når hun ikke jobber med gruppen sin med å forberede, hjelper Mette til på kjøkkenet. Hun baker, lager mat og steller i stand snacks og godsaker for uka. “Vi lager kaker, og i dag blir det brownies”. Både Mette og Finja sier at de ser virkelig fram til alle dessertene det blir denne uka.

Nå som alle er så opptatte med å jobbe om dagen har skolen en veldig annerledes følelse. Alle prøver sitt beste og er med for å gjøre denne uka til den beste Eventyruka noensinne! Noen har tatt på seg lederroller, som Elise Bjerke i gruppe 1. Hun forklarer at å lede gruppen ikke er annerledes fra å være en barnehagetante. Noen andre dokumenterer alt som skjer denne uka i en video som vil bli publisert på skolens youtube-kanal. Det ser ut til at alle jobber hardt her på Elverum folkehøgskule og at alle er spente på torsdagen!

In english:

Starting the day by sleeping in always puts all of the students in a good mood, and as everyone filed in for Word of the Day, they were excited to find out what the week held in store for them. Africa teacher Geir performed an energized monologue for the school and then sang a jazzy ditty to get everyone in the acting spirit. Today is the first day of our Ninth Annual Eventyruke! As we had already been assigned into seven different groups, all that was left to do to kick off the week was to draw for the fairytales; Syvende far i huset, Reveenka, Askeladden and his many tales- each group would get a famous folktale and have to put their own unique spin on it. Would it take place in the future? Would the hero now be a villain? Everyone pitched in ideas as they met in their groups.

Elise Bjerke, from group 1, spoke to us on how her group is twisting the fairytale classic, Karius og Baktus: “Karius and Baktus are gangster rappers… and they get into a rap battle with the fluoride gang”. As the group tried on colorful costumes and larger-than-life wigs, Elise described the aesthetic they were going for: “Mainly we’re going for something classic, kind of mirroring the children’s book but with a little more bling”. Krista Hall, playing a tooth this week and one of our many international students, remarked on her anticipation of the week. “I’m excited to see how everything gets done”.

With the coming of the second day, it was a good time to focus on rehearsals and nailing every part. Group 5, with the classic fairytale Askeladden og de gode hjelperne, dedicated themselves to perfecting their new take on the well-known story. “We are writing the last bits of the skit and then we’re going to practice it on stage”, student Linn Terese explained; when asked the level of confidence she had in her group, the africa student had high hopes: “It’s so freaking high”. Onat Uce, another member of group 5 is equally excited; “I will be the princess, and I’m so happy about that”. When students aren’t memorizing their lines and blocking out their scenes, they are building and decorating their props. Mette Hooibrink and Finja König were drawing out a monster for their skit, Syvende far i huset. When not working with her teammates to prepare for the week, Mette helps out in the kitchen, baking and cooking all of the snacks and treats for the week. “We’re making cakes, and we’re going to have brownies today”. Both Mette and Finja said they were extremely looking forward to the desserts this week.

With everyone so busy at work during the day, the school has a very different energy. Everyone is trying their best and participating to make this week the best Eventyruke ever.  Some have taken on leadership roles, Elise Bjerke in group 1 explaining that leadership is not that different from being a kindergarten teacher; some are trying things they’ve never done before, Guro Husom from group 7 mentioning the songwriting process in her group; and some are documenting everything happening here in a video log that will be featured on the school’s youtube channel. Seems like everyone is busy at work here at Elverum folkehøgskule, and no one can wait for thursday!

Skriv en kommentar