Hvordan bruker du DIN tid?

Tar du deg tid til å stoppe? Tar du deg tid til å se rundt deg? Tar du deg tid til å sette pris på det du har? Hvordan bruker du DIN tid? ‘Ord for dagen’ handler ofte om å sette igang noen tanker og få oss til å reflektere. Diktet ‘Den annsame’ av Jan-Magnus Bruheim forteller om en som dessverre ikke klarer og stoppe opp og nyte livet sitt og alt det byr på.

Kanskje bør du også stoppe opp, slik at ‘gleda kan nå deg att’?

Den annsame

Han har ikkje stund til å stogge

og ikkje tid til å sjå.

Menneske som han møter,

dei ansar han aldri på.

Mangt har han rekkje over.

Det gjeld um å fara fort.

Mykje var det å gjera.

Det auka dess meir han fekk gjort.

Så lid det til endes med dagen.

Han står der, studd over stav

og spør: Kva har livet gjeve

og kvar er det vorte av?

Slik jaga han gjennom livet

utan å få det fatt.

Ei glede sprang etter på vegen

men nådde han aldri att.

Skriv en kommentar