Har du tid til å stoppe opp?

Har du tid til gleden? Av og til er det er viktig å stoppe opp og koble av. Se deg omkring. Lytte. La inntrykkene få tid til å synke inn. Diktet av Jan Magnus Bruheim illustrerer dette på en fin måte.

Den annsame –  Jan-Magnus Bruheim

Han har ikkje stund til å stogge
og ikkje tid til å sjå.
Menneske som han møter
dei ansar han aldri på.

Mangt har han å rekkje over.
Det gjeld um å fara fort.
Mykje var det å gjera.
Det auka dess meir han fekk gjort.

Så lid det til endes med dagen.
Han står der, studd over stav
og spør: Kva har livet gjeve
og kvar har det vorte av?

Slik jaga han gjennom livet
utan å få det fatt.
Ei glede sprang etter på vegen
men nådde han aldri att.

 

Skriv en kommentar